Vậy nghiệm của phương thơm trình là: x=π2+kπ,x=π4+k2π,k∈ℤ.

Bạn đang xem: Nghiệm của phương trình: (sin 2x


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Giải pmùi hương trình sau: 5sinx – 2 = 3(1 – sinx)tan2x


A.x = π6 + k2π,k∈ℤ


B.x = 5π6 + kπ,k∈ℤ


C.x = -5π6 + kπ,k∈ℤ


D. Đáp án khác.


Câu 2:


Một chúng ta nghiệm của phương trình: 3sinx+cosx=1cosx là


A.x = k2π


B.x = π3+ k2π


C.x = π3+ kπ


D.x = π6 + kπ


Câu 3:


Giải phương thơm trình sau:4sin22x+6sin2x-3cos2x-9cosx=0


A.x = -π3+ kπ


B.

Xem thêm:

x = π3 + kπ


C.x = -π12 + kπ,-5π12kπ


D. Cả A và B đúng


Câu 4:


Giải pmùi hương trình sau:3cos2x+sin2x+2sin2x-π6=22


A.x = ±5π24+ k2π


B.x = 5π24+ k2π


C.x = 5π24+ kπ


D.x = π6 + kπ


Câu 5:


Giải các pmùi hương trình sau: sin(π2+ 2x) +3sin(π - 2x) = 2


A.x=±π6+k2π,k∈ℤ


B.x=±5π6+k2π,k∈ℤ


C.x=π4+k2π,k∈ℤ


D.x=π6+kπ,k∈ℤ


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ ĐK khóa huấn luyện và đào tạo trên bigbiglands.com


*

Liên kết
tin tức Vietjaông xã
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Quý Khách vẫn có tài khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng biện pháp đăng ký, chúng ta đồng ý với Điều khoản thực hiện cùng Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

quý khách hàng chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý cùng với Điều khoản áp dụng với Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập ảnh hưởng gmail bạn đăng ký để mang lại password
Lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng biện pháp ĐK, các bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


quý khách vui lòng để lại ban bố và để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
VietJaông xã
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *