Home/ Môn học/Toán/GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:(1-tanx).(1+sin2x)=1+tanx_________________________GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:cos ²x – sin ²x = sin5x + sinxKO SPAM CÓ GIẢI THIK CHẶT CH

Bạn đang xem: 1

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:(1-tanx).(1+sin2x)=1+tanx_________________________GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:cos ²x – sin ²x = sin5x + sinxKO SPAM CÓ GIẢI THIK CHẶT CH


Xem thêm: Financial Controller Là Gì ? Học Gì Để Trở Thành… Có Nên Làm Không, Lương Cao Không 2021

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:(1-tanx).(1+sin2x)=1+tanx_________________________GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:cos ²x – sin ²x = sin5x + sinxKO SPAMCÓ GIẢI THIK CHẶT CHẼYÊU CẦU CHUYÊN GIA TRẢ LỜIai spam => bay accccccccccc


*

Đáp án:

$eginarrayl1) ,left<eginarraylx = kpi\x =- dfracpi4 + kpiendarray ight.quad (k in Bbb Z)\2), left<eginarraylx = dfracpi4 + kdfracpi2\x =dfracpi18 + kdfrac2pi3\x = dfrac5pi18 + kdfrac2pi3endarray ight.quad (k in Bbb Z)endarray$

Giải yêu thích công việc giải:

$eginarrayl1) ,,(1 – an x)(1 + sin2x) = 1 + ã x\ ĐKXĐ:, cos x e 0 Leftrightarrow x e dfracpi2 +npi quad (n in Bbb Z)\ extNhận thấy $chảy x = 1$ ko là nghiệm của phương thơm trình\ extChia 2 vế của phương thơm trình mang đến $1 – an x$, ta được:\ 1 + sin2x = dfrac1 + ã x1 – an x\ Leftrightarrow sin^2x + 2sin xcos x + cos^2x = dfrac ung x + andfracpi41 – chảy x. andfracpi4\ Leftrightarrow (sin x + cos x)^2 = anleft(x + dfracpi4 ight)\ Leftrightarrow (sin x + cos x)^2 = dfracsinleft(x + dfracpi4 ight)cosleft(x + dfracpi4 ight)\Leftrightarrow (sin x + cos x)^2 = dfracsin x + cos xcos x – sin x\ Leftrightarrow (sin x + cos x)left(sin x + cos x + dfrac1sin x – cos x ight) = 0\ Leftrightarrow (sin x + cos x)(sin^2x – cos^2x + 1) = 0\ Leftrightarrow 2sin^2x(sin x + cos x) =0\ Leftrightarrow left<eginarraylsin x = 0\sin x + cos x = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left<eginarraylsin x = 0\sinleft(x + dfracpi4 ight) = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left<eginarraylx = kpi\x + dfracpi4 = kpiendarray ight.\ Leftrightarrow left<eginarraylx = kpi\x =- dfracpi4 + kpiendarray ight.quad (k in Bbb Z)\ 2),,cos^2x – sin^2x = sin5x + sin x\ Leftrightarrow cos2x = 2sin3xcos2x\ Leftrightarrow cos2x( 1 – 2sin3x) = 0\ Leftrightarrow left<eginarraylcos2x =0\sin3x =dfrac12endarray ight.\ Leftrightarrow left<eginarrayl2x = dfracpi2 + kpi\3x =dfracpi6 + k2pi\3x = dfrac5pi6 + k2piendarray ight.\ Leftrightarrow left<eginarraylx = dfracpi4 + kdfracpi2\x =dfracpi18 + kdfrac2pi3\x = dfrac5pi18 + kdfrac2pi3endarray ight.quad (k in Bbb Z) endarray$

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *