Bước 1:Sử dụng phương pháp nhân ba(3sin x - 4sin ^3x = sin 3x) mang đến phương trình dạng $a.sin x +b.cos x=c$

Bước 2: Đưa về pmùi hương trình lượng giác cơ bản

+) Chia cả hai vế cho(sqrt a^2 + b^2 ).

+) Sử dụng công thức(sin x.cos y + sin y.cos x = sin left( x + y ight))

Cách 3: Giải phương trình lượng giác cơ bản

Sử dụng bí quyết (sin x = sin y Leftrightarrow left< eginarraylx = y + k2pi \x = pi - y + k2pi endarray ight.)


Bạn đang xem: 3sin3x - căn 3 cos9x = 1 + 4sin^3 3x

Cách 1:

$eginarrayl,,,,,,3sin 3x + sqrt 3 cos 9x = 1 + 4sin ^33x\ Leftrightarrow (3sin 3x - 4sin ^33x )+ sqrt 3 cos 9x - 1 = 0\ Leftrightarrow sin 9x + sqrt 3 cos 9x = 1endarray$

Bước 2:

$Leftrightarrow dfrac12sin 9x + dfracsqrt 3 2cos 9x = dfrac12$

$Leftrightarrow sin 9xcos dfracpi 3 + cos 9xsin dfracpi 3 = dfrac12$

$ Leftrightarrow sin left( 9x + dfracpi 3 ight) = sin left( dfracpi 6 ight)$

Cách 3:

$eginarrayl Leftrightarrow left< eginarrayl9x + dfracpi 3 = dfracpi 6 + k2pi \9x + dfracpi 3 = dfrac5pi 6 + k2pi endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = - dfracpi 54 + dfrack2pi 9\x = dfracpi 18 + dfrack2pi 9endarray ight.,,left( k in mathbbZ ight)endarray$


Đáp án phải chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phương trình (sin 2x + 3sin 4x = 0) gồm nghiệm là:


Pmùi hương trình (dfraccos 2x1 - sin 2x = 0) gồm nghiệm là:


Để phương thơm trình (dfraca^21 - an ^2x = dfracsin ^2x + a^2 - 2cos 2x) tất cả nghiệm, tsay đắm số a bắt buộc thỏa mãn điều kiện:


Giải hệ phương trình (left{ eginarraylx - y = dfracpi 3\cos x - cos y = - 1endarray ight.).


Phương trình (sqrt 3 cot ^2x - 4cot x + sqrt 3 = 0) tất cả nghiệm là:


Phương thơm trình (sin ^23x + left( m^2 - 3 ight)sin 3x + m^2 - 4 = 0) khi (m = 1) có nghiệm là:


Nghiệm của phương thơm trình (4sin ^22x + 8cos ^2x - 9 = 0) là:


Số địa chỉ màn biểu diễn các nghiệm của pmùi hương trình (4sin ^2x - 4sin x - 3 = 0) trên phố tròn lượng giác là:


Với quý hiếm nào của m thì phương trình (sqrt 3 sin 2x - mcos 2x = 1) luôn luôn gồm nghiệm?


Pmùi hương trình (sqrt 3 sin 2x - cos 2x + 1 = 0) có nghiệm là:


Khẳng định nào đúng về phương thơm trình (2sqrt 2 left( sin x + cos x ight)cos x = 3 + cos 2x)


Pmùi hương trình (sin x + sqrt 3 cos x = sqrt 2 ) gồm nhì chúng ta nghiệm gồm dạng (x = altrộn + k2pi ,,x = eta + k2pi ,)

(left( { - dfracpi 2

Xem thêm: Định Nghĩa Là Gì Khái Niệm Là Gì? So Sánh Khái Niệm Và Định Nghĩa? ?
*

Cơ quan chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *