Hãy nhập câu hỏi của khách hàng, bigbiglands.com đang tìm kiếm phần nhiều thắc mắc bao gồm sẵn cho mình. Nếu không thỏa mãn cùng với những câu vấn đáp tất cả sẵn, các bạn hãy tạo ra thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Bài 1 :tìm số nguyên n a) n + 7 chia hết cho n + 2 c) n mũ 2 + n + 17 chia hết cho n + 1 b) 9
9 - n(⋮)n - 3

(Rightarrow-1left(n-3 ight)+6⋮n-3)

(Rightarrow6⋮)n - 3

(Rightarrow n-3inƯleft(6 ight)=left-6;-3;-2;-1;1;2;3;6 ight\)

(Rightarrow)n(inleft-3;0;1;2;4;5;6;9 ight\)( thỏa mãn n nguyên ổn )

Vậy n(inleft-3;0;1;2;4;5;6;9 ight\)
Dưới đó là một vài thắc mắc hoàn toàn có thể tương quan cho tới thắc mắc cơ mà các bạn trình lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

kiếm tìm số nguyên n nhằm n-8 chia hết cho n-3

tra cứu số nguyên ổn n để n+7 phân tách hết đến n+2

search số ngulặng n nhằm n-7 phân chia không còn đến n-4

Đọc tiếp...


dịch lười tái phát :)) chỉ lm 1 câu

(n-8⋮n-3)

(n-3-5⋮n-3)

(-5⋮n-3)

(Rightarrow n-3inƯleft(-5 ight)=left\pm1;pm5 ight\)

từ lập bảng ...


Xem thêm:

a)có:n-8=(n-3)-5 Mà N-3 phân chia hết mang lại n-3 =>-5 phân tách hết mang đến n-3 =>n-3 e 5;-5;1;-1 =>n e 8;-2;4;2 b)có:n+7=(n+2)+5 Mà n+2 chc n+2 =>5 chc n+2 =>n e 3;-7;-1;-3 c) có:n-7=(n-4)-3 (lm nlỗi câu a) e: nằm trong ;chc:phân chia không còn đến HOK TỐT


giải những bài toán sau :

a) tìm kiếm số nguim n làm thế nào để cho n+2 phân tách hết mang đến n-3

b) tra cứu những giá trị nguim của x để x-3 là ước của 13

c) tìm những cực hiếm ngulặng của x nhằm x-2 là ước của 111

d) tìm những số nguyên n làm sao để cho 5 phân tách không còn cho n+ 15

e) tra cứu những số nguyên ổn n thế nào cho 3 chia không còn cho n+ 24

f) tra cứu những số nguyên ổn làm sao cho : ( 4x + 3 ) chia không còn ( x-2 )

góp mình với !!!

Đọc tiếp...

tra cứu số nguim a biết 17 phân chia không còn cho (2a+3)

kiếm tìm số nguyên n, sao cho: (n-6) phân chia không còn cho (n-1)

Đọc tiếp...

Vì a ngulặng => 2a+3 nguyên

=> 2a+3 trực thuộc Ư (17)=-17;-1;1;17Ta tất cả bảng

2a+3-17-1117
2a-20-4-214
a-10-2-17

b) Ta bao gồm n-6=n-1-5

Vì n ngulặng => n-1 ngulặng => n-1 thuộc Ư (5)=-5;-1;1;5Ta bao gồm bảng

n-1-5-115
n-4026

Bài 1:(17⋮2a+3)

(Rightarrow2a+3inƯleft(17 ight))

(Rightarrow2a+3inleft1;-1;17;-17 ight\)

(Rightarrow2ainleft-2;-4;14;-20 ight\)

(Rightarrow ainleft-1;-2;7;-10 ight\)

Bài 2:(n-6⋮n-1)

(Rightarrow n-1-5⋮n-1)

Vì(n-1⋮n-1)nên(5⋮n-1)

(Rightarrow n-1inƯleft(5 ight))

(Rightarrow n-1inleft1;-1;5;-5 ight\)

(Rightarrow ninleft2;0;6;-4 ight\)

Xong rùi, Chúc họk tốt


tra cứu số nguim a biết 17 chia hết mang đến (2a+3)

= > ( 2a + 3 )(in)Ư( 17 ) = 1 ; -1 ; 17 ;-17

2a(in) -2 ; -4 ; 14 ; -trăng tròn

a ​(in) -1 ; -2 ; 7 ; -10

Vậy a(in) -1 ; -2 ; 7 ; -10

search số ngulặng n, sao cho: (n-6) phân chia hết mang lại (n-1)

Ta có: ( n - 6 ) (⋮) ( n - 1 )

= > ( n - 1 ) - 5(⋮)( n - 1 )

Mà ( n - 1)(⋮)( n - 1 )

​=>- 5(⋮) ( n - 1 )

​=> ( n - 1 )(in)Ư ( -5 ) = 1 ; -1 ; 5 ; -5

n(in)2 ; 0; 6; -4

Vậy n (in)2 ; 0; 6; -4


Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán thù lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán thù lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
✎﹏L͙ê❖T͙R͙͙ườN͙͙G͙͙❖G͙I͙͙A͙͙N͙͙G͙͙❖︵²ᵏ⁹+™❖t̠r̠ưởn̠g̠๖t̠e̠a̠m̠+ ( ✎﹏TΣΔM ΔΠGΣLS ΩҒ DΣΔTH )ᵛᶰシ+( ✎﹏TΣΔM FAシ)
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *