Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự bigbiglands.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Aisle là gì

a long, narrow space between rows of seats in an aircraft, theater, church, etc., or between the rows of shelves in a store
the long narrow space between the rows of shelves in a large store, also used lớn refer khổng lồ the shelves themselves:
The clubbers immediately start dancing, first in the aisles then slowly moving towards the centre of the dance floor.
Here, too, the basic khung is a central barrel-vaulted nave sầu & side aisles, but the roof is reduced in height by introducing a second flatter pitch at the top.
The main innovations were in the interiors, where large highceilinged uninterrupted sales spaces were built to allow the display of mountains of merchandise along pedestrian aisles.
The aisles in the nave và the chapels in the choir were used to house large barrels for aging wine; and the barrels remain there today.
In these churches there were no barrel vaults in the side aisles và the whole roof could follow the line of the trusses down khổng lồ the side walls.
Urbanized areas become enormous shopping malls, displaying wares of various types of dwellings along roads, streets và alleys (rather than aisles) for "shoppers" khổng lồ assess as would-be occupants.
One is prevented from walking up and down the aisles but a regular procession of drink trolleys, duty-không lấy phí meals, newspapers, etc.
Why vì they not keep the aisles open so that people can move about & dodge the trolleys that are serving drinks?
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tuyệt của những nhà cấp giấy phép.

Xem thêm: Chi Cục Thuế Tiếng Anh Là Gì ? Chi Cục Thuế Tiếng Anh Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *