Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bigbiglands.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Alveolar là gì

However, ceiling effects make it impossible khổng lồ distinguish performance on palato-alveolar and dental stops - both were identified with almost 100 % accuracy.
With respect lớn the variation across sounds, the alveolar fricative (/s-z/) was voiced on practically all occasions (99%), followed closely by the palato-alveolar (/1-^/).
Subjects differed mainly in the degree of voicing they exhibited with the labiodental fricative và the palato-alveolar affricate. 10.
A simple solution in the latter case is that the unrounded palato-alveolar fricative is an allophone of s before palatal and palato-alveolar phonemes.
Toda also has a four-way sibilant distinction, with one alveolar, one palato-alveolar, and two retroflex (apical postalveolar và subapical palatal).
Often, lớn speakers of languages or dialects that bởi vì not have the sound, it is said khổng lồ have a whistling unique, and khổng lồ sound similar lớn palato-alveolar.
Not only are all four tongue shapes represented (with the palato-alveolar appearing in the laminal closed variation), but both the palato-alveolars & alveolo-palatals can additionally appear labialized.
In certain languages nasals or laterals may be said to lớn be palato-alveolar, but it is unclear if such sounds can be consistently distinguished from alveolo-palatals và palatalized alveolars.
Các cách nhìn của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tuyệt của những bên cấp phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition to lớn parents and children

Về Việc này

Xem thêm:

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *