Andehit và Xeton các là hồ hết hợp chất hữu nhưng lại trong phân tử có chứa đội chức, đối với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link trực tiếp với 2 gốc hidro cacbon.Bạn đang xem: Xeton là gì

Vậy Andehit và Xeton tất cả phương pháp kết cấu cụ thể ra làm sao, tính chất hóa học của andehit với xeton tất cả gì khác cùng với các hidrocacbon khác. Chúng đươc vận dụng vào nghành gì với bí quyết pha chế Andehit - Xeton như vậy nào? chúng ta hãy cùng khám phá cụ thể qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Andehit là gì

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân một số loại cùng danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là vừa lòng hóa học hữu cơ mà phân tử có team -CH=O link cùng với gốc hiđrocacbon, với H hoặc cùng nhau.

- Công thức kết cấu andehit: 

*

- Nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức bao quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay được sử dụng Lúc viết làm phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z giỏi R(CHO)z: hay được sử dụng lúc viết phản ứng xẩy ra sinh hoạt nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số links p + số vòng): hay được sử dụng khi viết phản bội ứng cộng H2, cộng Br2,...

2. Phân nhiều loại andehit

- Dựa theo cấu trúc của cội hiđrocacbon, người ta phân chia anđehit với xeton thành cha loại: no, ko no và thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> thuộc loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O ở trong các loại anđehit không no,

C6H5-CH=O trực thuộc nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 nằm trong các loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 nằm trong loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - Cách gọi tên andehit

a) Tên chũm thế

- Tên thay thế sửa chữa = Tên hiđrocacbon khớp ứng + al

b) Tên thường

- Tên thường xuyên = Anđehit + Tên axit tương ứng

Tên axit (nắm hậu tố "ic" bởi "anđehit")

* Chụ ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% call là: Fomalin tốt fomon.

II. Tính hóa học đồ dùng lý, đặc điểm hóa học, pha chế với áp dụng Andehit

1. Tính chất trang bị lý của andehit

- Chỉ gồm HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit còn lại phần lớn là chất lỏng.

- Anđehit gồm nhiệt độ sôi tốt rộng Ancol có khối lượng phân tử tương đương tuy nhiên cao hơn nữa so với hidrocacbon gồm thuộc số nguim tử C trong phân tử.

2. Tính chất hóa học của andehit

a) Andehit tác dụng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Chụ ý: Trong phản bội ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R tất cả các links pi thì H2 cộng vào cả những liên kết pi đó. Phản ứng với H2 minh chứng anđehit bao gồm tính lão hóa.

b) Andehit tính năng cùng với AgNO3/NH3 (call là phản nghịch ứng tcố gắng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- Phản ứng chứng minh anđehit tất cả tính khử cùng được dùng để làm nhận ra anđehit.

- Riêng HCHO tất cả phản nghịch ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng bao quát làm việc bên trên vận dụng cùng với anđehit không có nối cha nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm tại đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bởi Ag.

- Các điểm lưu ý của phản nghịch ứng tchũm gương của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit → anđehit ở trong các loại đối chọi chức cùng chưa phải HCHO.

+ Nếu nAg = 4nanđehit → anđehit đó trực thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg > 2nláo lếu hợp các anđehit đối chọi chức thì các thành phần hỗn hợp kia có HCHO.

+ Số team CHO = nAg/2nanđehit (giả dụ vào hỗn hợp không tồn tại HCHO).

- Một số các loại chất khác cũng có khả năng tđắm say gia làm phản ứng tcầm gương gồm:

+ HCOOH với muối bột hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 Lúc phản bội ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ Các tạp chức tất cả cất team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit gồm làm phản ứng oxi hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- Nếu đốt cháy anđehit nhưng mà nCO2 = nH2O thì anđehit ở trong một số loại no, đơn chức, mạch hsinh hoạt.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* Phản ứng oxi hóa ko trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

- Đối với bài xích toán lão hóa anđehit thành axit phải chú ý định nguyên tắc bảo toàn khối lượng vào quá trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để nhận ra anđehit.

* Chụ ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường được triển khai vào môi trường kiềm bắt buộc có thể viết bội nghịch ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có bội phản ứng này.

e) Phản ứng cùng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- Nếu anđehit còn có links pi làm việc gốc hiđrocacbon thì xảy ra đôi khi bội phản ứng cùng Br2 vào links pi kia.

Xem thêm: Thu Tiền Tiếng Anh Là Gì ? Phiếu Thu Tiền Tiếng Anh Là Gì

3. Điều chế andehit

a) Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

- Cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

- Tbỏ phân este của ancol ko bền phù hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Tdiệt phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2 
2HCHO + 2H2O

CH4 + O2
 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2
 2CH3CHO

4. Nhận biết Anđehit

- Tạo kết tủa sáng bóng loáng cùng với AgNO3/NH3.

- Làm mất color dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO bội phản ứng cùng với hỗn hợp Brom bao gồm khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được dùng hầu hết để chế tạo poliphenolfomandehit (có tác dụng chất dẻo), sử dụng vào tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Dung dịch 37 - 40% của fomandehit nội địa Call là fomon giỏi fomalin dùng làm ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng...

- Axetandehit được dùng chủ yếu nhằm sản xuất axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - có mang, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là hòa hợp hóa học hữu cơ nhưng phân tử tất cả team chức -C(=O)- link thẳng cùng với 2 nguim tử C.

- Công thức cấu trúc của xeton: 

- Công thức tổng quát của xeton 1-1 chức bao gồm dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - phương pháp Call tên xeton

a) Tên cố gắng thế

 - Tên sửa chữa thay thế = Tên hidrocacbon + số chỉ vị trí C vào đội CO + on

b) Tên cội - chức

 - Tên gốc chức = Tên cội R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính chất hóa học, vận dụng cùng pha trộn Xeton

1. Tính chất hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 chế tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

 
 + H2

- Xeton không có làm phản ứng tnuốm gương, ko phản bội ứng cùng với Cu(OH)2 sống ánh sáng cao, ko làm mất màu dung dịch Brom nlỗi anđehit.

b) Phản ứng cầm sinh hoạt cội hidrocacbon địa điểm lân cận team CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế con gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) nhằm tiếp tế axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được sử dụng làm dung môi vào cấp dưỡng các Hóa chất.

- Axeton còn là chất đầu nhằm tổng phù hợp các hóa học cơ học quan trọng không giống.

C. Những bài tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết bí quyết kết cấu của những anđehit bao gồm cách làm phân tử C4H8O và Điện thoại tư vấn tên bọn chúng.

* Lời giải bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong Công thức phân tử C4H8O buộc phải tất cả team chức andehit -CH=O, team chức này link trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên ổn tử hiđro.

- CTCT của anđehit bao gồm phương pháp phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc
 : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng những pmùi hương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* Lời giải bài xích 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Pmùi hương trình chất hóa học của dãy chuyển hóa:

 CH4 + Cl2 
 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2
 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% cùng 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vào ống nghiệm, tiếp nối thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4với lắc số đông cho đến khi lộ diện kết tuả. Đun rét phần hỗn hợp phía trên, thấy có kết tủa red color gạch của Cu2O. Giải say mê hiện tượng thí nghiệm cùng viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi nhỏ dại hỗn hợp CuSO4 vào thì tất cả kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- khi nấu nóng phần trên ống thử bên trên ngọn gàng lửa đèn cồn thì tất cả kết tủa đỏ gạch men xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tính năng cùng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) nhận được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng thiết bị % của anđehit axetic trong dung dịch đã cần sử dụng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Pmùi hương trình bội nghịch ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 
% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam các thành phần hỗn hợp hai anđehit tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hsống công dụng cùng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (mang dư) nhận được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết cách làm cấu tạo cùng Call tên những anđehit.

*Lời giải bài bác 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- điện thoại tư vấn phương pháp thông thường của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →
 + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

⇒ Khối lượng trung bình của andehit: 
 (vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit tiếp đến nhau là : CH3CHO (etanal) với C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa ko trọn vẹn etilen (gồm xúc tác) nhằm pha trộn anđehit axetic thu được tất cả hổn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư hỗn hợp bạc nitrat vào NH3 cho đến khi làm phản ứng hoàn toàn thấy bao gồm 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương thơm trình hóa học của các bội nghịch ứng xảy ra.

b. Tính hiệu suất của quy trình lão hóa etilen.

* Lời giải bài bác 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Phương trình phản ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- Hỗn đúng theo X gồm: CH2=CH2 với CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài ra, ta có: 
 và 
% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp hóa học X no, mạch hsinh hoạt bao gồm Xác Suất trọng lượng C với H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% sót lại là O. tỉ số tương đối của X so với oxi bởi 2,25

a. Tìm cách làm phân tử của X

b. X không công dụng cùng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng Khi chức năng cùng với hidro hiện ra X1. X1 tính năng được cùng với natri giải phóng hidro. Viết phương pháp cấu trúc va Điện thoại tư vấn tên của vừa lòng chất X?

* Lời giải bài xích 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài bác ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *