Mg(HCO3)2to→"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>to→to→MgCO3↓"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↑↑

Ba(HCO3)2to→"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>to→to→BaCO3↓"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↑↑

- Xuất hiện bong bóng khí => KHCO3

2KHCO3to→"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>to→to→K2CO3↓"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↑↑

- Ko xảy ra hiện tượng kỳ lạ gì => NaHSO4 hoặc Na2CO3 (đội II)

Làn lượt cho các chất sinh sống team I tính năng với team II

Ba(HCO3)2Mg(HCO3)2
NaHSO4↓"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↓↓Trắng,↑"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↑↑↑"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↑↑trắng
Na2CO3↓"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↓↓trắng↓"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↓↓trắng

Tại xem sét vừa tạo nên kết tủa cùng khí => chất sống nhóm I là Ba(HCO3)2, hóa học làm việc đội II là NaHSO4

Ba(HCO3)2 + NaHSO4 -> BaSO4↓"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↓↓+ CO2↑"https://bigbiglands.com/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_4465_700.jpg>↑↑+ H2O + Na2CO3

Quý Khách vẫn xem:

Hãy giúp gần như người biết câu vấn đáp này rứa nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập để hỏi chi tiếtChưa gồm nhómTrả lời2170

Điểm

43549

Cám ơn

2368


*

Mod vutháng.vn

-Nhiệt phân 5 dung dịch trên:

+Có khí bay ra cùng kết tủa: Mg(HCO3)2 với Ba(HCO3)2+Có khí thoát ra: NaHCO3+Không gồm hiện tại tượng: NaHSO4 với Na2SO4-Cho NaHCO3 vào 2 chất không tồn tại hiện tượng,chất nào tất cả khí bay ra chính vậy NaHSO4,chất còn lại là Na2CO3-Cho NaHSO4 vào 2 chất có khí với kết tủa: chất nào mang đến kết tủa thì là Ba(HCO3)2, hóa học còn sót lại là Mg(HCO3)2

Hãy giúp hồ hết người biết câu trả lời này cụ nào?

star
*

Sự kiện

Đáp án tìm hiểu thêm cuộc thi Đại sđọng văn uống hoá đọc 2021

Quý khách hàng ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý vì report vi phạm?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *