VI. Những dạng trong câu bị động

1. Câu thụ động chứa rượu cồn từ gồm 2 tân ngữ

Những đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như:give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), … thì bạn có thể chuyển biến đổi 2 câu bị động, tùy vào chúng ta muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì sẽ đưa tân ngữ kia lên thành công ty ngữ bị động.Bạn vẫn xem: bài bác tập passive voice nâng cấp có đáp án

Ví dụ 1:

I gavehiman apple.Bạn đang xem: bài tập passive voice nâng cao có đáp án(Tôiđã cho anh ấymột trái táo.)

O1 O2

➤ An táo was given to him.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động nâng cao

(Một trái táođã đượctrao mang lại anh ta.)

➤ He was given an táo apple by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

lấy ví dụ như 2: He sent his relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Chuyển đổi câu dữ thế chủ động chứa động từ tường thuật

Một số hễ từ tường thuật thịnh hành là:think (nghĩ rằng )/ say (nói rằng )/ suppose (cho rằng)/ believe (tin rằng)/ consider (xem xét rằng)/ report (thông báo rằng)/ aggree (đồng ý rằng)/ announce (thông báo rằng)/ expect (đoán trước là)/ hope (hi vọng là)/ suggest (đề xuất rằng)/ understand (hiểu rằng), ...ect..


*

1. CÁC BƯỚC VIẾT CÂU BỊ ĐỘNG CHỨA ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT:

Cách 1: Impersonal Reporting Passive (theo mình thì phương pháp này dễ dàng hơn cách thứ 2) B1: Tìm rượu cồn từ tường thuật trong câu chủ động:

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

B2: bắt đầu viết câu cùng với ‘It’ và thêm vào:

(1) Động từ tường thuật sinh sống dạng thụ động (be + V3/ed)

(2) ‘that’ (có thể thêm hoặc không)

Ví dụ: It was announced that......

B3: cung cấp phần còn lại của câu dữ thế chủ động không nạm đổi bất cứ gì cả.

Ví dụ: It was announced that new tax reform will take place next year.

Một số ví dụ mang đến cách biến hóa theo bí quyết 1:

- chủ động: Everybody knows (that) regular exercise is good for your health. (thì hiện tại đơn) (mọi người đều hiểu được tập thể dục hay xuyên xuất sắc cho mức độ khỏe)

⇒Bị động: It is known (that) regular excercise are good for your heath. (thì lúc này đơn)

- chủ động: People are saying (that) nobody will vote for him again. (thì hiện tại tiếp diễn) (Mọi tín đồ nói rằng sẽ không ai bỏ phiếu mang đến ông ấy lần nữa.)

⇒ Bị động: It is being said (that) nobody will vote for him again.

Cách 2: Personal Reporting Passive (cách khó khăn hơn) - B1: xác minh động từ bỏ tường thuật trong câu.

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

(1) Động từ tường thuật sống dạng thụ động (be + V3/-ed)

Ví dụ: New tax reform was announced.......

Xem thêm:

CHÚ Ý: cụ vì bắt đầu với ‘It’ như cách 1, biện pháp này ta sẽ bước đầu với nhà ngữ còn lại trong câu chủ động. - B3: thay đổi động từ còn sót lại ở câu chủ động (take place) thành dạng nguyên mẫu tất cả ‘to’

Ví dụ: New tax reform was announced to lớn take place next year.

- kết cấu chung:

S2 + Động trường đoản cú tường thuật sống dạng thụ động (be + V3/-ed) + to-V

TỚI KHÚC RẮC RỐI RỒI CÁC BẠN Ạ!!!

Do cồn từ nguyên mẫu(to infinitive verb) bị số lượng giới hạn do nó thiết yếu chia theo thì của câu chủ động nên không thể diễn tả sát nghĩa. Trong trường hợp đó ta sẽ nên dùng toàn bộ dạng động từ nguyên mẫu:

- Dạng đơn: to do

+ Được cần sử dụng khi rượu cồn từ lắp thêm hai của câu bị động nằm ở thì bây giờ đơn hoặc thì tương lai

+ Ví dụ:

Chủ động: Everyone says that Anna makes a lot of moneyBị động: Anna is said khổng lồ make a lot of money

- Dạng tiếp diễn: to lớn be doing

+ Được dùng khi hễ từ sản phẩm hai của câu bị động nằm ở thì hiện tại tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna is making a lot of moneyBị động: Anna is said to lớn be making a lot of money

- Dạng dứt đơn: lớn have done

+ Được cần sử dụng khi đụng từ thứ hai của câu bị động nằm ở vị trí thì quá khứ đơn, hiện tại tại ngừng hay quá khứ hoàn thành.

Chủ động: Everyone says that Anna made a lot of moneyBị động: Anna is said to have made a lot of money

- Dạng dứt tiếp diễn: lớn have been doing

+ Được dùng khi hễ từ thứ hai của câu bị động nằm tại thì quá khứ tiếp diễn, hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn tuyệt quá khứ xong tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna was making a lot of moneyBị động: Anna is said to have been making a lot of money

Một số lấy một ví dụ khác:

- công ty động: Everyone believes that the manager is going resign next month. (Mọi người tin rằng người thống trị sẽ từ chức hồi tháng tới)

⇒ Bị động: The manager is believed to be resigning in 2020.

- công ty động: People reported that he was conspring against the Board. (Mọi người báo cáo rằng anh ta đang âm mưu chống lại hội đồng quản ngại trị.)

⇒ Bị động: He was reported to lớn have been conspiring against the Board.

- công ty động: People think he stole his mother’s money. (Mọi fan nghĩ anh ta mang cắp tiền của người mẹ anh ta.)

⇒ Bị động: He is thought lớn have stolenhis mother’s money.

- chủ động: The police thought that the thief was hiding somewhere in the city.

⇒ Bị động: The thief was thought khổng lồ be hiding somewhere in the city

3. Câu chủ động là câu dựa vào vả

Câu dựa vào vả với các động từhave, get, makecó thể được đổi sang câu bị động với cấu trúc


*

*

5. Tiêu cực với các động tự chỉ giác quan

- Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của bé người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)- Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy một phần của hành vi hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy đã đá bóng.)

Ví dụ:

➤Shewas heard khổng lồ cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

6. Chuyển đổi câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down, time’s up → Let your penbe putdown, time’s up. (Bỏ bút xuống, đã hết thời gian có tác dụng bài)

- Thể phủ định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: bởi not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy thành phầm này)

7. 73 câu bài bác tập vận dụng:

Các bạn tải về file bài xích tập dưới về và vận dụng những gì họ đã học bây giờ nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *