Trong giờ Anh, giới từ bỏ chiếm một phần quan trọng cơ mà nếu thiếu nó, các bạn sẽ khó xoay xoả được. Vị thế, hãy chú ý đến đầy đủ từ nhỏ nhoi này tuy vậy có chân thành và ý nghĩa lớn trong bài xích thi IELTS của bạn.

Bạn đang xem: Bài tập giới từ có đáp án

Bài viết tiếp sau đây sẽ giới thiệu cho chúng ta về giới từ, những phần cơ bạn dạng của giới từ đồng thời cung cấp bài tập giúp đỡ bạn học giới trường đoản cú được giỏi hơn. Hãy cùng ban đầu bài học nào.

Giới trường đoản cú là gì?

1. Định nghĩa

Giới tự là hầu hết từ chỉ thời gian, vị trí... Chỉ sự liên quan giữa các từ không giống trong cụm, vào câu văn. Giới tự được sử dụng trong câu cùng với vai trò thêm kết những từ, các từ sẽ giúp bạn nắm rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Giới từ bỏ được sử dụng trong câu với quy định riêng mà lúc học theo từng loại cụ thể dưới đây, chúng ta cần để ý để vận dụng đúng.

Ví dụ:I was born in 2000 : Tôi được sinh ra vào thời điểm năm 2000

Câu này có giới từ bỏ là in, và các bạn không thể bỏ từ này đi được nếu như muốn câu bao gồm nghĩa đúng.

Giới trường đoản cú là một trong những phần quan trọng của ngữ pháp

2. Vị trí

Giới từ vào câu được để ở các vị trí:

Sau tobe - trước danh từ:

I will stay in Vietnam for 2 years: Tôi đã ở lại nước ta khoảng 2 năm.

Sau hễ từ ( hoàn toàn có thể đứng trực tiếp theo sau động trường đoản cú hoặc sau hễ từ + 1 tự khác)

I live in Hanoi: Tôi sống sinh sống Hà NộiShe often go lớn bed at 11p.m: Cô ấy thường xuyên đi ngủ vào 11h tối.

Sau tính từ:

He is very worried about her health: Anh ấy rất lo ngại về sức mạnh của cô ấy.

3. Các loại giới từ thường gặp

3.1. Giới từ bỏ chỉ thời gian

IN (trong, vào ngày/ vào dịp) được dùng để chỉ những buổi trong ngày, tháng, năm, mùa, thập niên, thay kỷ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.

Ví dụ: in the afternoon, in October, in 2000, in the summer, in the 21st century, in the Middle Age, in two hours.

AT (vào lúc) được dùng để chỉ giờ, thời điểm cố định và thắt chặt hoặc các kỳ nghỉ.

Ví dụ: at 10 o’clock, at night, at bedtime, at dawn, at Christmas, at the moment, at present, at the same time, at that time, at first.

ON (vào) được dùng để làm chỉ ngày vào tuần, tháng ngày trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc những buổi trong ngày cụ thể.

Ví dụ: on Sunday, on 12th February, on Christmas Day, on Tuesday morning, on my birthday(On time: đúng giờ)

3. 2. Giới tự chỉ nơi chốn

AT (tại) được dùng để chỉ địa chỉ tại một điểm.

Ví dụ: at home, at school, at the airport, at the shop, at the beginning/ end, at the front/ back

IN (trong, sinh sống trong) được dùng để làm chỉ vị trí trong một diện tích, một không gian; cần sử dụng trước tên đường, thương hiệu thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương phía hoặc cần sử dụng với những phương nhân tiện đi lại bởi xe tương đối (car).

Ví dụ: in a hall, in the countryside, in the universe, in Vietnam, in Hanoi, in a bus

ON (trên, ở trên) được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng vào một tòa nhà hoặc cần sử dụng với một số trong những phương luôn thể đi lại.

Ví dụ: on the board, on the ground, on the second floor, on foot

Sơ đồ gia dụng tháp thể hiện phương pháp dùng In- On- At theo bề ngoài sử dụng

3.3. Giới tự chỉ sự gửi động

To (đến)

Ví dụ: He goes to school by bus.

From … khổng lồ (từ … đến)

Ví dụ: How far is it from your school to your house?

Through (xuyên qua)

Ví dụ: They walked through the forest.

Across (ngang qua)

Ví dụ: The children ran straight across in front of our car.

Round/ Around (xung quanh)

Ví dụ: The cát walks around the the large circle.

Along (dọc theo)

Ví dụ: They walked along the riverside.

Up (lên)/ Down (xuống)

Ví dụ: The price of petroleum has went up.

Toward (Towards) (về phía)

Ví dụ: People have different opinions towards Tom’s behavior.

Xem thêm: Đơn Vị Của Cường Độ Điện Trường, Cường Độ Điện Trường

Giới tự chỉ đưa động

Trên đấy là các lọa giới từ thường xuyên gặp, các bạn cần để ý cách thực hiện để cần sử dụng đúng trong các trường hợp yêu cầu thiết. Nếu cần sử dụng sai giới từ, chúng ta cũng có thể mất tương đối điểm lúc thi.

Đặc biệt vào IELTS thì giới tự được áp dụng rộng rãi chính vì như thế không được lơ là.

4.Hình thức của giới từ

Ở trên là phần nhiều giới từ thường xuyên gặptheo nhiều dạng hiệ tượng khác nhau. Có đến 6 hình thức giới trường đoản cú được sử dụng hiện nay mà bạn có thể phân biệt như sau.

- Giới tự đơn: chỉ gồm một chữ như in, on, at...

- Giới từ bỏ đôi: gồm hai từ đối kháng ghép lại với nhau như into, within...

- Giới tự kép: giới từ ghép thêm a hoặc be sinh sống trước như about, among, beside...

- Giới từ vị phân từ: According to lớn (tùy theo),excepting = except (ngoại trừ)...

- các từ như giới từ: Giới tự này là cả một nhiều từ: Because of (bởi vì), In the place of (thay vì)...

- Giới từ bỏ trá hình: Giới trường đoản cú này theo cụm, thường xuyên ẩn trong nhiều từ nhưAt10 o’clock (o’ = of): Lúc10 giờ

5. Những sai lầm thường gặp gỡ khi thực hiện giới từ

Không phải người nào cũng nhanh chóng thâu tóm được giới từ, vận dụng đúng trong bài thi IELTS cơ mà thường sẽ chạm chán không ít sai lầm khi lúc đầu học tập. Bởi thế, có những sai trái thường mắc phải mà chúng ta cần chăm chú để kiêng như dưới đây.

5.1. Áp đặt suy luận từ bỏ từtương đồng

Bạn gặp một rượu cồn từ là think đi với giới từ là think about - nghĩ về về điều gì đó.

Đến lúc bạn gặp từ remember và các bạn điền "nhớ về" là remember about là không đúng. Từ này sẽ không cần giới từ bỏ about nữa.

5.2. Không nhận biết sự khác hoàn toàn khi thấy và một danh từ

Chúng ta bao gồm câu: inthe nightvà thấy ...a hot summer night và bạn điền trường đoản cú in vào nhưng thực tế đoạn này là đề xuất điền on chứ chưa hẳn in bởi nói đến một đêm cụ thể chứ không những chung.

Vì thế, hãy chăm chú sử dụng đúng giới từ theo câu được cho, hiểu kỹ nhằm tránh không đúng sót.

5.3. Ảnh hưởng trọn từ tiếng Việt

Xu hướng dịch từ tiếng Việt vẫn là ảnh hưởng không nhỏ dại đến người học. Của cả dùng giới từ.

Trong giờ Việt có: cảm thấy tất cả lỗi cùng với ai đó - bạn dùng with sau động từ sorry xuất xắc apologize nhưng sự thật phải khác.

Trongtiếng Anh là feel sorry for / apologize to nhé!

Chú ý kỹ những điều này nha!

Luyện tập về giới từ

Exercise 1: chọn đáp án phù hợp nhất nhằm điền vào chỗ trống trong những câu sau đây.

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.A. From / to B. At / lớn C. In / lớn D. With / to

2. Lan will stay there _____ the beginning in September _____ November.A. From/ khổng lồ B. Till/ to C. From/ in D. Till/ of

3. I would lượt thích to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Sunday newspaper.A. To B. For C. With D. In

4. Make a bình luận _____ this sentence!A. To lớn B. In C. On D. About

5. He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him.A. For B. With C. To D. About

6. Mum is always busy _____ her work in the laboratory.A. With B. At C. In D. Of

7. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale.A. In/ for B. At/ on C. At/ in D. On/ on

8. Don’t believe her! She just makes ______the story.A. Of B. Up C. Out D. Off

9. Old people like to descant _____ past memories.A. In B. With C. On D. For

10. You should comply _____ the school rules.A. To lớn B. About C. With D. In

Exercise 2: Điền một giới từ thích hợp vào khu vực trống trong những câu sau đây.

1. The price of electricity is going up _____ August.2. They came to visit us _____ my birthday.3. Did you have a good time _____ Christmas?4. The children are really excited _____ their summer vacation.5. We were very disappointed _____ the organization of the festival.6. John missed a lot of lessons. He was ill _____ January lớn March.7. Helen had said goodbye lớn everybody in the class _____ she left for the hometown.8. My cat is very fond _____ fish.9. I waited _____ 10 o’clock và then went home.10. I can’t remember exactly when the accident happened. I think it was _____ nine và half past nine.

Exercise 3: Điền một trạng từ thích hợp vào địa điểm trống để chế tạo thành một bài bác IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.

The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 và 2010.Summarize the information by selecting và reporting the main features, và make comparisons where relevant.

The two pie charts compare the percentages (1)___________ online sales across different retail sectors (2)___________ Canada in the years 2005 & 2010. For three of the sectors, it is evident that over this time frame there was significant change in their proportion of online transactions.At 35% we can see that electronics and appliance sector accounted (3)___________ the majority of online sales in 2005, but this percentage had dropped lớn 30% by 2010. (4)___________ the same five-year period, as an increasing number of people chose khổng lồ purchase food & beverage online, we can see that transactions went (5)___________ just 22% (6)___________ 32%, making it the retail sector (7)___________ the largest overall proportion of the online market.

In 2005, the home furnishing industry boasted an impressive 25% of the total online sales in Canada. However, by 2010, the figure had fallen considerably (8)___________ o 15%. Interestingly, online sales of video clip games eventually overtook sales of home furnishings, although đoạn phim games still represented only 23% of the market. III. ĐÁP ÁN

Exercise 11A 2A 3B 4C 5C6A 7B 8B 9C 10C

Exercise 21. In 2. On 3. At 4. About 5. With6. From 7.before 8. Of 9. Until 10. Between

Exercise 31. Of 2. In 3. For 4. During 5. From 6. Khổng lồ 7. With 8. To

Trên đó là bài học về giới tự mà các bạn hãy học tập cùng ghi nhớ để vận dụng cho bài xích thi IELTS của mình được đúng và xuất sắc hơn. Học giới từ bỏ rất đặc trưng vì có liên quan mật thiết đến câu nên chúng ta hãy chú ý luyện tập bài xích thi của mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *