Tổng hợp các bài tập phần: B. Vocabulary & Grammar - Unit 12. Robots - SBT giờ Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


bài xích 1

1. Match the verbs 1 – 5 lớn the phrases a – e

(Nối những động từ 1 - 5 với những cụm a - e)

1. Doa. As a guard

2. Repairb. My toys away

3. Iromc. Broken machines

4. Workd. The clothes

5. Pute. The dishes

Lời giải đưa ra tiết:

1 - e

2 - c

3 - d

4 - a

5 - b

1. Do the dishes: rửa chén bát đĩa

2. Repair broken machines: sửa chữa thay thế máy bị hỏng

3. Iron the clothes: ủi quần áo

4. Work as a guard: thao tác làm việc như một bảo vệ


bài 2

2. Fill each gap with a phrase in 1 

(Điền vào mỗi vị trí trống một các từ của phần 1)

 

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. We hate doing the housework so I want it to do the dishes after we have a meal.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 unit 12 robots có đáp án

(Chúng tôi ghét thao tác làm việc nhà bởi vì vậy tôi hy vọng nó làm các món nạp năng lượng sau khi công ty chúng tôi dùng bữa.)

2. Can it work as a guard when I’m not home? I’m often away on business.

(Nó có thể vận động như một người bảo vệ khi tôi không có nhà không? Tôi thường đi công tác xa.)

3. I want it to lớn help me khổng lồ repair broken machines.

(Tôi mong muốn nó góp tôi thay thế sửa chữa những chiếc máy bị lỗi trong xưởng của tôi vày tôi ko thể thao tác làm việc đó một mình.)

4.I’m too busy with my studies, so I don’t have enough time for other things. I want it khổng lồ iron the clothes before I can wear them.

 (Tôi quá bận bịu với câu hỏi học nên không có đủ thời hạn cho những việc khác. Tôi ước ao nó ủi quần áo trước khi tôi hoàn toàn có thể mặc chúng.)

5. I have a lot of toys and often play with them. Can it put my toys away for me every evening?

  (Tôi có nhiều đồ đùa và thường đùa với chúng. Nó rất có thể cất đồ nghịch của tôi đi đến tôi mỗi tối không?)


bài bác 3

3. Write another word / phrase for each verb in 1 & make a sentence with it. 

(Viết một từ bỏ hoặc các từ khác cho mỗi động từ bỏ phần 1 với đặt câu với nó)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Do the dishes: rửa chén đĩa

→  I want a machine to help me vày the dishes. (Tôi ước ao một cái máy giúp tôi rửa chén bát đĩa)

2. Feed the baby: cho nhỏ xíu ăn

→ I want a machine lớn help me feed the baby. (Tôi mong mỏi có một mẫu máy sẽ giúp đỡ tôi cho em nhỏ xíu ăn.).

3. Cut the hedge: cắt tỉa mặt hàng rào

→ I’m too busy, so I have no time khổng lồ cut the hedge. (Tôi vượt bận, bởi vì vậy tôi không có thời gian để cắt tỉa mặt hàng rào.)

4. Make the bed: dọn dẹp giường

→  I usually late for school, so I want a machine lớn help me khổng lồ make the bed every morning. (Tôi tiếp tục muộn học, vì vậy tôi ước ao một chiếc máy giúp tôi dọn chóng mỗi sáng.)


bài xích 4

4. Match the sentences 1 – 5 khổng lồ the phrases a – e

(Nối các câu 1 – 5 với những cụm từ a – e)

1. They can cook, make tea or coffee, & clean our houses

a. Doctor robots

2. They can teach children instead of human teachers.

b. Space robots

3. They can build buildings, bridges and roads.

c. Trang chủ robots

4. They can help us to lớn find và repair problems in our bodies.

d. Worker robots

5. They can build space stations on the Moon và other planets.

Xem thêm:

e. Teacher robots

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c

2 - e

3 - d

4 - a

5 - b

1. They can cook, make tea or coffee, & clean our houses →   home robots

(Chúng hoàn toàn có thể nấu ăn, pha trà hoặc cà phê và vệ sinh nhà cửa ngõ → robot gia đình)

2. They can teach children instead of human teachers. → teacher robots

(Chúng rất có thể dạy trẻ em thay vì chưng giáo viên →  robot giáo viên)

3. They can build buildings, bridges and roads →  worker robots

(Chúng có thể xây dựng những tòa nhà, ước và con đường → robot công nhân)

4. They can help us khổng lồ find & repair problems in our bodies → doctor robots

(Chúng hoàn toàn có thể giúp bọn họ tìm và sửa chữa những sự việc trong cơ thể chúng ta 

→ robot bác bỏ sĩ)

5. They can build space stations on the Moon & other planets → space robots

(Chúng rất có thể xây dựng các trạm vũ trụ cùng bề mặt trăng và các hành tinh khác 

→ robot không gian)


bài 5

5. Read the following English Language Ability Questionnaire and write sentences about Phong’s ability in English 

(Đọc bảng câu hỏi khả năng giờ Anh tiếp sau đây và viết những câu về kĩ năng tiếng Anh của Phong)


Student’s name: Hoang Thanh Phong

ENGLISH LANGUAGE ABILITY QUESTIONNAIRE

Skills

Can

Can’t

1. Understand conversational English

v

 

2. Speak English on the phone

 

v

3. Read an English newspaper

v

 

4. Read an English novel

 

v

5. Speak with a group of people

 

v

6. Write a social letter

v

 

7. Write an article

v

 

8. Give a presentation on social issues

 

v


Phương pháp giải:

Sử dụng cấu trúc “can/ can’t bởi sth”

Lời giải chi tiết:

1. Phong can understand conversational English.

(Phong hoàn toàn có thể hiểu tiếng Anh giao tiếp.)

2. Phong can’t speak English on the phone.

(Phong không thể nói tiếng Anh trên điện thoại.)

3. Phong can read an English newspaper.

(Phong rất có thể đọc một tờ báo giờ Anh.)

4. Phong can’t read an English novel.

(Phong quan yếu đọc một cuốn đái thuyết tiếng Anh.)

5. Phong can’t speak with a group of people. 

(Phong không thể nói chuyện với một đội nhóm người.)

6. Phong can write a social letter.

(Phong hoàn toàn có thể viết một bức thư thôn hội.)

7. Phong can write an article.

(Phong rất có thể viết một bài bác báo.)

8. Phong can’t give a presentation on social issues.

(Phong không thể bộc lộ về những vấn đề xóm hội.)


bài xích 6

6. Complete the following sentences with the correct khung of the adjectives in brackets.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *