Trong tiếng Anh, chúng ta đều biết bao gồm từ đi kèm với Gerund – danh rượu cồn từ và bao gồm từ lại chỉ tại 1 dạng nguyên thể không chia? hôm nay chúng ta cùng mày mò kỹ rộng về kim chỉ nan và làm một số ít bài tập gerund and infinitive tất cả đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập to infinitive và bare infinitive có đáp án

Bạn sẽ xem: bài bác tập to infinitive cùng bare infinitive có đáp án

Đây là 1 trong dạng ngữ pháp đặc trưng vì nếu bao gồm sự nhầm lẫn, các bạn sẽ bị mất điểm.


*

I. DANH ĐỘNG TỪ GERUND

1. Tư tưởng Danh rượu cồn từ Gerund

– Là phần nhiều danh từ đạt thêm đuôi ing phía đằng sau và đổi thay từ đóng vai trò như cồn từ.

Ký hiệu: V-ing

Lưu ý, V-ing ở đây không kiểu như với phân tách động từ ở thì hiện nay tại tiếp diễn do đó cần chăm chú để kị nhầm lẫn.

– Khi thực hiện danh cồn từ theo thể tủ định thì thêm not nghỉ ngơi phía trước:

Not exercising regularly is dangerous for your health.

– Để phân tích về đơn vị thực hiện hành vi thì bạn có thể thêm tính từ cài đặt trước đó:

E.g: My turning on the air conditioner

Đây là một trong những đoạn văn ví dụ thực hiện nhiều danh động từ:

Learning vocabulary is very important for the IELTS test. Though it is important not lớn neglect the other skills of speaking, reading, writing and listening, knowing a broad range of words will help you with all the other parts of the test. Unfortunately, many students dislike spending the time that is needed khổng lồ fully understand each word, but not taking vocabulary seriously could be a big mistake.

Bạn tất cả đoán được đầy đủ từ được đưa thành danh cồn từ?

Chúng ta có:

Learn – LearningSpeak – SpeakingRead – ReadingWrite – WritingKnow – knowSpend – SpendingTake – Taking

Việc thêm đuôi ing sau những danh trường đoản cú cũng tuân thủ theo đúng quy tắc: Nếu âm cuối là e thì loại bỏ và thêm ing.


*

2. Cách dùng danh hễ từ

Geround được dùng:

a. Như một nhà ngữ

E.g: Walking is a good form of exercise

Khi sử dụng Gerund là hễ từ sẽ tiến hành chia hệt như danh trường đoản cú số ít dù có rất nhiều đối tượng:

Eating bananas, apples và oranges everyday is good for you.

Tuy nhiên, như trường vừa lòng này, có tương đối nhiều hơn 1 danh đụng từ thì phân tách theo danh từ số nhiều:

E.g: Walking & swimming are both good forms of exercise.

b. Sử dụng như một tân ngữ

– Some people lượt thích swimming lớn keep fit.

c. Làm té ngữ sau động từ tobe

– A good way lớn improve your English is watching American TV series.

Câu này hoàn toàn có thể viết lại như vậy này:

– Watching American TV series is a good way lớn improve your English.

d. Thực hiện sau giới từ

Another method of learning English is to lớn read lots of fiction books.

e. Cần sử dụng danh cồn từ sau giới từ

– I am interested in learning a new language.

– There are many advantages of taking a sabbatical from work.

– I passed my exams without trying too hard.

– I’m worried about sitting for the IELTS test.

– I got a band 7 by studying very hard.

– I was shocked upon hearing the news.

– I’m sorry for talking so loud.

Như bạn thấy, thực hiện danh rượu cồn từ cùng giới từ sẽ thường đi theo nhiều kiểu collocations.

f. Trường vừa lòng khác

Sử dụng nói đến một hoạt động, với tự đi cùng là go.

E.g: I wanted khổng lồ go jogging but my friend said he’d prefer lớn go swimming instead.

# ngôi trường hợp đặc biệt – danh rượu cồn từ áp dụng sau động từ

Nếu bạn muốn sử dụng hai cồn từ mặt khác thì cồn từ vùng phía đằng sau sẽ là một danh động từ hoặc cồn từ nguyên thể.

Một ví dụ làm việc đây:

Bạn cần thiết nói cầm này:

– We always finish eat very late.

– We always finish to eat very late.

Bạn đề xuất một danh rượu cồn từ vùng sau để dứt đúng yêu thương cầu.

Câu đúng là:

– We always finish eating very late.

Đây chưa hẳn là quy nguyên lý ngữ pháp mà bạn phải học tập thuộc những từ sẽ đi kèm theo với danh rượu cồn từ với luyện tập thường xuyên bởi lúc học sẽ thường có bài tập về ving với to v.

Một số rượu cồn từ đã theo sau là gerund nhưng cũng có một số từ bỏ theo sau là động từ nguyên thể, một số dị kì theo cả nhị (phần 3). Chính vì thế bạn buộc phải ghi lưu giữ kỹ.

Ví dụ:

– I lượt thích to swim (verb + infinitive)

Or

– I lượt thích swimming (verb + gerund)

Danh sách đầy đủ động từ hay đi trước danh rượu cồn từ

– Appreciate: Cảm kích

E.g: I appreciate you taking the time out khổng lồ see me.

– Avoid: Tránh

E.g: You should avoid drinking sugary drinks.

– Consider: cân nặng nhắc

E.g: The government considered banning fox hunting.

– Delay: Trì hoãn

E.g: I delayed paying the fine for speeding.

– Deny: che nhận

E.g: He denied committing the crime.

– Discuss: Thảo luận

E.g: We discussed sending the children khổng lồ another school.

– Dislike: ko thích

E.g: Most people dislike getting up early.

– Enjoy: Thích

E.g: I enjoy having a day off.

– Finish: Kết thúc

E.g: We always finish eating very late.

– Involve: Đòi hỏi

E.g: My job involves moving around the country a lot.

– Miss: nhớ (hoặc lỡ)

E.g: I miss seeing my family everyday.

– Postpone: Hoãn lại

E.g: We postponed marrying until we had the money.

– Practice: Luyện tập

E.g: He practiced hitting the ball against the wall.

– Quit: Bỏ

E.g: I will quit smoking next month.

– Recall: call (hoặc lưu giữ lại)

E.g: I can’t ever recall shouting at my children.

– Recommend: Khuyên

E.g: This book recommends studying for IELTS everyday.

– Resent: Bực tức

E.g: I resent my manager firing me from my job.

– Risk: Liều

E.g: I wouldn’t risk taking IELTS before you are prepared.

– Stop: giới hạn lại

E.g: If you stop worrying, you will perform better.

– Suggest: Đề nghị

E.g: She suggested studying in Australia.

Xem thêm: Effects Of De Forest Habitat S, Logging: Cutting Down Wildlife Habitats

II. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU V infinitie

1, Khái niệm

V-infinities hay còn được gọi là động từ bỏ nguyên mẫu, động từ nguyên thể.

Có hai các loại động tự nguyên mẫu là

– đầu tiên với dạng từ cội của rượu cồn từ với đi trước là to. (to infinitives)

– máy hai là dạng không có to (Bare infinitives).

Ở đây tín đồ ta hay hotline động từ nguyên chủng loại ám chỉ có to, nếu không tồn tại to bạn ta đang nói rõ là không tồn tại to.

Ví dụ về một đoạn văn thực hiện động từ nguyên mẫu:

To improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town. I wanted khổng lồ make sure that my grammar was as good as it could be. The teachers helped me to lớn understand some complex grammatical points. It is impossible lớn know everything in a short time, but I improved lot, & I would really like to thank them for what they did. Lớn help me lượt thích this was very kind.

to goto seeto waitto manipulateto considerto amend

Tuy nhiên gồm một điểm cần lưu ý, việc sử dụng động từ bỏ nguyên thể sẽ không còn chia theo những thì.

Ví dụ:

– It took me five hours to lớn reached the destination.

Là câu sai, bọn họ chỉ phân chia thì ở đụng từ thứ nhất còn to reach duy trì nguyên. Câu đúng đang là:

– It took me five hours to reach the destination.

2. Cách sử dụng động từ bỏ nguyên thể

a. Thực hiện như Tân ngữ của hễ từ, tính từ

Khi áp dụng động tự nguyên thể làm cho tân ngữ thì nó thua cuộc động từ, tính từ.

– I wanted khổng lồ make sure that my grammar was as good as it could be.

– I decided lớn study abroad, but my parents are refusing to lớn pay.

– My brother was surprised to lớn see me.

– I was careful not lớn speak too loudly

b. Quản lý ngữ trong câu

– To help me like this was very kind.

– To get involved in charity work is a very noble cause.

Câu này giống như với

– Helping me like this was very kind.

– Getting involved in charity work is a very noble cause.

Nên thường tín đồ ta hay cần sử dụng Genround hơn đến trường hợp nhà ngữ.

c. Làm vấp ngã ngữ mang lại động từ

The best new for you today is you have a new bike (Tin vui nhất từ bây giờ của chúng ta là các bạn có một chiếc xe đạp mới)

d. Dùng để làm nói về yêu thương cầu, mục đích

Trường đúng theo này áp dụng để nói đến việc một hành động có mục đích như thế nào. Thực hiện động từ bỏ nguyên thể để thay thế In order to.

– In order to lớn improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my trang chủ town.

– To improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my trang chủ town.

– I joined the exercise class in order to thua kém weight.

– I joined the exercise class to thảm bại weight.

e. Thực hiện với cụm từ bước đầu với It – It+be+infinitive

It is impossible to be perfect in a short time.

(Adjective + Infinitive)

It could be a mistake to lớn leave my job.

(Noun + Infinitive)

f. Đi kèm với động từ Take (it + take + noun + infinitive)

It took me five hours to reach the destination.

It takes a lot of concentration to lớn read this book.

g. Sử dụng sau tân ngữ là các từ nhằm hỏi (trừ why)

E.g: I don’t know what I to bởi In this case.

h. Dùng sau một số trong những động từ, danh từ

Đây là phần buộc phải chú ý, tựa như với danh hễ từ, cồn từ nguyên thể cũng rất được sử dụng đi theo những động từ chính.

Danh sách những động từ mà theo sau là đụng từ nguyên thể

– Afford

E.g: I can’t afford lớn pay for IELTS lessons.

– Agree

E.g: He agreed to lớn postpone his test.

– Appear

E.g: Obesity appears to be getting worse.

– Ask

E.g: He asked me to lớn go with him.

– Claim

E.g: She claimed to have the answer khổng lồ the question.

– Decide

E.g: My partner & I decided lớn move house next year.

– Demand

E.g: I demand to lớn see the manager!

– Deserve

E.g: I didn’t deserve to lớn get a 7.5 as I studied very little.

– Expect

E.g: She expected khổng lồ get a band 5 but she got a 6.

– Fail

E.g: Her son failed to lớn win the race, but he came second.

– Forget

E.g: I forgot to lớn take the rubbish out last night.

– Hesitate

E.g: She wouldn’t hesitate to lớn help a friend in need.

– Hope

E.g: I hope to lớn leave by 7pm.

– Intend

E.g: The government intends khổng lồ hold an election in June.

– Learn

E.g: I’ve learnt khổng lồ take each day as it comes.

– Manage

E.g: She managed khổng lồ change her doctors appointment.

– Mean

E.g: Sorry, I didn’t mean to lớn arrive so late.

– Need

E.g: I need lớn get a band 7 khổng lồ get into Australia.

– Offer

E.g: I offered lớn drive her khổng lồ the airport.

– Plan

E.g: I plan to lớn emigrate to the UK this year.

– Prepare

E.g: He’s prepared to risk everything by investing in gold.

– Pretend

E.g: The boy pretended lớn fall over.

– Promise

E.g: The army general promised not lớn stage a coup.

– Refuse

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *