Để nhìn nhận và đánh giá lại hạn chế, thiếu sót của phiên bản thân, Đảng viên đều yêu cầu tự làm phiên bản kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo quy định mới nhất tại gợi ý số 21.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2019


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về bốn tưởng thiết yếu trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về tứ tưởng thiết yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

Xem thêm: Windows Logon Application Experience Là Gì ? Tổng Quan Về Windows Service Cực Kỳ Đầy Đủ

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc……………………..……………………………..

- việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự thừa nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo công cụ (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- kết quả thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan cho kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách……………………...….

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Câu hỏi thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 ngôn từ nêu trên)……………….……………

2. Lý do của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Công dụng khắc phục số đông hạn chế, khuyết điểm đã có cấp gồm thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra rằng ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được tự khắc phục; vẫn khắc phục, nấc độ khắc phục; không được khắc phục); hồ hết khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân……………………………………………………...

Tự nhận xét về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được lưu ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối cùng với từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với phần đa hạn chế, lỗi của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ dứt nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- nhận xét, reviews của tín đồ quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- nhận xét, reviews của đưa ra ủy:..............................................................................

- bỏ ra bộ khuyến nghị xếp các loại mức chất lượng:..............................................................

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *