a type of art in which shapes are cut from the surrounding stone so that they stand out slightly against a flat surface, or a work of art done in this way

Bạn đang xem: Bas là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ bigbiglands.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


At the same time, the watercolored figure manifests a strong figure-ground organization và a solid figural appearance comparable khổng lồ a bas-relief illuminated from the top object-hole effect!.
Similarly, the keystone of each arch on each side of the bridge should be inscribed with a bas-relief bison head 6 ft across.
Cast-in-place, bas-relief flower motifs are found on the dining room area exterior facade and general cornice line.
It is decorated with a bas-relief representing a rocaille vase, surrounded with roses & water plants.
His tri-color carbon prints were noted for their unmatched color, chất lượng & detail, bas-relief effect, và archival permanence.
Inksticks themselves are sometimes ornately decorated with landscapes or flowers in bas-relief & some are highlighted with gold.
At fourteen years of age, in the drawing competition history, he won a prize in a copy of a bas-relief, modelling from student khổng lồ student.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả quan điểm của những biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press xuất xắc của những nhà cấp phép.
*

Xem thêm: ▷ Tập Tin Obb Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Apk, Apks, Obb Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *