Be lượt thích được sử dụng để nói về sự giống nhau (cả về thể chất với tính cách). Ở đây, like đảm nhận phương châm của một giới từ.

Bạn đang xem: Be like nghĩa là gì

Ví dụ:

I"m likemy sister.David is likehis father.Whoare you like?My sister and I aren"t likeanyone else in our family.

Có thể sử dụng những từ quite, very, really, a bit... trước likeđể nhấn mạnh.

Ví dụ:

He"sa lotlượt thích … (his brother)He"sreallylượt thích … (his brother)He"sverylượt thích … (his brother)He"sjustlike … (his brother)He"sa bitlike … (his brother)He"squitelượt thích … (his brother)

Lưu ý: Sử dụng khổng lồ be như là trợ động từ mang lại câu hỏi và câu phủ định.

Ví dụ:

He isn"t likehis mother at all!Is he likehis sister?

Chúng tacũng bao gồm thể sử dụng Be like- "như thế nào" để yêu thương cầu tế bào tả những địa điểm cùng sự vật.

Ví dụ:

– I saw the new office building today.– What"s it like? (= What is it like?)– It"s beautiful!- I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He"s great in it.

Be like gồm thể được cần sử dụng trong tình huống thân mật để chỉ một ai đó nói câu gì hoặc hành động gì Theo phong cách cụ thể.

Ví dụ:

I was like, "hey, how are you?"

Câu bên trên có thể dịch: "Tôi kiểu như...

Xem thêm:

Này, cậu sao rồi?" vào tình huống bạn kể lại với một người khoảnh khắc gặp ai đó.

Bạn cũng gồm thể sử dụng nó để chỉ đến ai đó một hành động mà lại bạn đã làm hoặc điều gì đó đã xảy ra, chẳng hạn "I was like, (biểu cảm khuôn mặt ngạc nhiên)".

Cách sử dụng này bắt nguồn từ California, Mỹ, nhưng đã lan rộng đến hầu hết quốc gia nói tiếng Anh cùng thường được người trẻ vận dụng.

Phân biệt cách dùng một số câu hỏi với Be Like

What is she like? - Likeđược sử dụng như một trạng từ (phó từ) để hỏi về ngoại hình tốt tính giải pháp của một người, hình dạng hay tính chất của một vật cùng gồm tính tầm thường phổ biến. Câu trả lời phải là một tính từ tuyệt thứ gì đó nhằm tế bào tả kiểu người hoặc vật.

Ví dụ:

What is she like? (How is she like?)She"s a lovely person, she"s tall và slyên ổn. (Cô ấy là một người đáng yêu thương, cao nhòng cùng mảnh mai).

Who is he like?= asks about physical similarity or similar character to lớn another person (hỏi về sự giống nhau về thể chất hoặc tính các với người không giống.

Ví dụ:

Who is he like?He"s quite like his mother. They both have brown eyes.He"s lượt thích his father. They"re both quite ambitious.

What does he look like? = asks for a physical description (hỏi về miêu tả ngoại hình)

Ví dụ:

What does he look like?He"s tall và slim.

Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về sự giống nhau ngoại hình với người khác)

Ví dụ:

Who does he look like?I think he looks like his mother.

Xem xét trường hợp sau:

Có câu hỏi:What _____ your boss like?

Và 3 lựa chọn là:A. would B. does C. is

Nếu không có câu trả lời thì cả 3 lựa chọn bên trên đều bao gồm thể là đáp án. Trong trường hợp này, bạn cần căn cứ vào câu trả lời để lựa chọn đáp án chính xác:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *