Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ bigbiglands.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Beauty is in the eye of the beholder là gì

Just as beauty is in the eye of the beholder, so it may be said that a burden is on the shoulders of the bearer.
I suggest that just as beauty is in the eye of the beholder so assumptions are in the heart of the calculator.
Because this can be a subjective experience, it is often said that beauty is in the eye of the beholder.
Các cách nhìn của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của những biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Thêm beauty is in the eye of the beholder vào trong 1 trong những list sau đây của công ty, hoặc thêm new.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *