English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) thể hiện verb To manifest, khổng lồ manifest itself, lớn show plainly hành động xinh xắn biểu lộ phẩm chất bạn cùng sản a fine action manifesting the nature of a communist xích míc thể hiện dưới các hiệ tượng không giống nhau the contradiction manifests itself in many different forms To depict (with artistic means) âm nhạc cần sử dụng âm thanh nhằm thể hiện cuộc sống đời thường music depicts life with sounds noun Manifestation khinh thường các chi tiết đặc trưng là biểu hiện của bệnh dịch sơ sài hầu hết qua quýt slighting important details is a manifestation of schematism, of perfunctorinesshễ trường đoản cú to lớn manifest, lớn manifest itself, khổng lồ show plainly, be expressed/evinced/manifested hành động đẹp tươi biểu thị phđộ ẩm chất bạn cộng sản a fine action manifesting the nature of a communist mâu thuẫn thể hiện dưới các hiệ tượng không giống nhau the contradiction manifests itself in many different forms to lớn depict (with artistic means) âm nhạc dùng âm thanh để bộc lộ cuộc sống đời thường music depicts life with sounds symbol, token thể hiện của việc thống độc nhất vô nhị a symbol of unitydanh trường đoản cú manifestation; expression khinh thường các chi tiết đặc biệt là thể hiện của căn bệnh qua loa hoàn toàn sơ sài slighting important details is a manifestation of schematism, of perfunctoriness chống hồ hết biểu lộ của chủ nghĩa cá nhân to lớn struggle against all manifestations of individualism nhà nghĩa biểu hiện expressionism
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *