Trong lập trình máy tính hiện đại số. Phnghiền tân oán bitwise chuyển động bên trên một hoặc nhiều số nhị phân (binary numerals), hoặc các chuỗi tương tự số nhị phân. Đây là 1 phnghiền tân oán đơn giản dễ dàng và nkhô giòn, được cung ứng trực tiếp vì CPU (processor). thường thì các phnghiền tính bitwise nkhô cứng rộng không ít so với phép nhân, phxay chia, thỉnh thoảng nkhô hanh rộng đáng chú ý so với phép cùng. Các phxay tính bitwise áp dụng ít tích điện hơn bởi vì nó không nhiều sử dụng tài nguim.

Bạn đang xem: Bitwise là gì


khi một bitwise AND được tiến hành bên trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu cả hai bit là 1 trong, ngược trở lại trả về 0.
Khi một bitwise OR được thực hiện bên trên một cặp bit, nó trả về 1 giả dụ một trong những bit là 1 trong, ngược trở lại trả về 0.
Khi một bitwise XOR được triển khai bên trên một cặp bit, nó trả về 1 trường hợp các bit không giống nhau, ngược lại trả về 0.
Java: byte, short, int, long, double.

Xem thêm: Goo.Gl Là Gì - Ý Nghĩa Của Việc Short Link Bằng Goo

C#: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doubleJavascript: double.....
Javascript tàng trữ các số như thể các số chnóng đụng 64 bit (64 bits floating point numbers). Nhưng các phxay tân oán bitwise được triển khai trên các số nguyên 32 bit. Các ngôn ngữ khác như Java, C#,.. những phxay toán thù bitwise cũng rất được tiến hành trên các số nguim 32 bit.
Vì vậy trước lúc thực hiện phxay tân oán bitwise với các số các bạn nên đổi khác từng số thành một dẫy 32 số nhị phân.
Trong Javascript cách làm toString(base) giúp đỡ bạn đưa một vài bất kỳ từ bỏ hệ cơ số 10 (base 10) sang hệ cơ số khác.

let a = 8;// Base 2 string.console.log( a.toString(2) );// 1000// Base 8 stringconsole.log( a.toString(8) ); // 10// Base 16 stringconsole.log( a.toString(16) ); // 8let b = 218;// Base 2 string.console.log( b.toString(2) );// 11011010// Base 8 stringconsole.log( b.toString(8) ); // 332// Base 16 stringconsole.log( b.toString(16) ); // da

DecimalBinary
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 & 1 = 100000000000000000000000000000001
5 | 1 = 500000000000000000000000000000101
5 ^ 1 = 400000000000000000000000000000100
~ 5 = -611111111111111111111111111111010

Crúc ý: Trong 32 bit, bit trước tiên được thực hiện để xác minh vết (sign) của số, ví như bit này là một trong khớp ứng cùng với vệt trừ ( - ), ví như bit này là 0 khớp ứng cùng với lốt cùng ( + )
*

Toán thù tử Bitwise Left Shift ( console.log( 1073741824
*

*

Chuyển đổi chữ thường (Lowercase) thanh lịch chữ hoa (Uppercase):


*


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *