Phương án B sai: 1,2-điclopropan (CH2Cl-CH2Cl-CH3) và toluen (C6H5CH3) không tham gia phản ứng trùng hợp.

Bạn đang xem: Các chất tham gia phản ứng trùng hợp

Phương án C sai: cumen (C6H5CH(CH3)2)không gia nhập phản ứng trùng hợp.

Phương án D đúng:


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng đúng theo là


Cho sơ đồ phản ứng:

C2H2 $xrightarrow + HCN$ X

X $xrightarrowtrùng,hợp$ polime

X + CH2=CH-CH=CH2 $xrightarrowđồng,trùng,hợp $ polime Z

X với Z lần lượt sử dụng để sản xuất vật liệu polime làm sao sau đây?


Trong các polime: tơ tằm, tua bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, phần nhiều polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là


Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với công suất phản ứng bởi 80%. Giá trị của m là


Clo hoá PVC thu được một polime đựng 63,96% clo về khối lượng, vừa phải 1 phân tử clo phản ứng với k đôi mắt xích vào mạch PVC. Giá trị của k là


Có các chất sau: tơ capron, tơ lapsan; tơ nilon -6,6; protein, sợi bông, amoni axetat. Trong những chất trên có bao nhiêu hóa học mà vào phân tử của chúng bao gồm chứa nhóm –NH-CO?


Khối lượng của một quãng mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC cùng của một quãng mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong khúc mạch nilon-6,6 với capron nêu trên lần lượt là


Tiến hành thí điểm theo quá trình sau:

- bước 1: bỏ vô ống nghiệm số 01 một mẩu ống vật liệu nhựa dẫn nước PVC.

- bước 2: Thêm 2ml dung dịch NaOH 10% vào ống thử 01. Đun ống nghiệm mang lại sôi, nhằm nguội. Gạn lớp nước sang ống thử 02 riêng rẽ rẽ.

- cách 3: Axit hóa ống nghiệm số 02 bởi dung dịch HNO3 20% rồi bé dại thêm vào dung dịch thu được vài ba giọt hỗn hợp AgNO3 1%.

Nhận xét đúng


cho những phát biểu sau:

(a) không nên dùng dầu, mỡ cồn thực vật để lâu trong ko khí.

Xem thêm:

(b) Tơ là những vật liệu polime hình tua dài, mảnh với độ bền nhất định.

(c) phần đông các polime là phần đông chất rắn, không hơi, có ánh sáng nóng chảy xác định.

(d) Sự đông tụ với kết tủa protein xảy ra khi làm cho nóng hoặc mang đến axit, bazơ hoặc một trong những muối vào dung dịch protein.

(e) cao su đặc lưu hóa tất cả tính lũ hồi, chịu nhiệt, thọ mòn, cực nhọc tan trong số dung môi hơn cao su thiên nhiên thường.

Số phát biểu đúng là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *