a device for measuring widths or distances, consisting of two long, thin pieces of metal fixed together at one end

Bạn đang xem: Caliper là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ bigbiglands.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


In each plot, all individuals 1 m tall were identified to genus or species & their basal diameters measured using calipers or a diameter tape.
Measuring the length of the pore of the sheep cardiac sarcoplasmic reticulum calcium-release channel using trimethylammonium ions as molecular calipers.
The maximum measurement was found by rotating the femur while keeping the limbs of the calipers in place.
Since the first two authors did not publish tables of measurements, we have sầu photographed and enlarged the graphs and taken the data from them with calipers.
There is also the question of the apparatus which these people have sầu to wear: spinal braces & steel calipers.
The advantage is a reduction in the unsprung weight of the wheel hubs, as this no longer includes the brake discs và calipers.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả ý kiến của những chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tuyệt của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *