English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese bigbiglands.comVietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) địa thế căn cứ noun Basis, foundation gồm đủ địa thế căn cứ để tin vào thắng lợi there is enough foundation khổng lồ believe in success; belief in success is well-founded tóm lại có căn cứ a well-founded conclusion Base căn cứ hậu cần a logistics base căn cứ ko quân an air base căn cứ quân sự a military base verb To base oneself on địa thế căn cứ vào thực trạng nhưng đưa ra nhà trương basis; foundation Có đủ địa thế căn cứ để tin vào chiến thắng There"s enough foundation khổng lồ believe sầu in success; belief in success is well-founded Tóm lại có căn cứ A well-founded conclusion Hoàn toàn không tồn tại địa thế căn cứ Totally groundless base Căn cứ đọng quân sự Army base Căn uống cđọng hậu cần Supply base Cnạp năng lượng cứ đọng không quân Air force base; Air base Căn cứ thủy quân Naval base to base oneself on... Cnạp năng lượng cứ vào thực trạng cơ mà đề ra chủ trương To base oneself on the situation to lớn lay down the policy Cnạp năng lượng cứ vào điều 3 của quyết nghị Basing oneself on the article 3 of the resolution Căn uống cđọng theo lời knhì của chính nó, tôi bảo đảm nó phạm tội giật gồm khí giới Given his statement, I"m sure he"s committed armed robbery

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *