Câu 8804: Catot của một tế bào quang điện gồm công thoát A=3,5eV. Cho thấy thêm h=6,625.10-34J.s; e= 1,6.10-19 C. Khi phản vào catot một bức xạ tất cả bước sóng λ=0,25 µm thì hiệu điện thế phải đặt vào giữa anot và catot để gia công triệt tiêu trọn vẹn dòng quang điện là

A.

Bạn đang xem: Catot của tế bào quang điện có công thoát 1 5ev

-1,47V

B.

Xem thêm: Chronobiology Là Gì - Chronobiology Có Nghĩa Là Gì

-14,7V

C. -0,147V

D. -2,94V


Giải đưa ra tiết:

Theo cách làm Anh-xtanh: 

*
= A+eUh → Uh= 
*
≈ -1,47V


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *