Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Càu thang là ví dụ của sản phẩm cơ dễ dàng và đơn giản nào trong số thứ cơ đơn giản sau đây

A. Đòn bẩy

B. Mặt phẳng nghiêng

C. Ròng rọc động

D. Ròng rọc cố định


*

*

13.5 Dụng vắt nào sau đây chưa phải là sản phẩm cơ dễ dàng và đơn giản nào?

A Cái búa nhổ đinh

B Cái bnóng móng

C Cái thước dây

D Cái kìm

13.6 Đường đèo qua núi là ví dụ về thứ cơ dễ dàng và đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng

B Đòn bẩy

C Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy

D Không thể là ví dụ về sản phẩm cơ đối chọi giản

13.Cầu thang xoắn là ví dụ về

A phương diện phẳng nghiêng

B đòn bẩy

C ròng rã rọc

D phương diện phẳng nghiêng pân hận hợp với ròng rọc

13.9 Tìm câu sai

A Đưa xe lắp thêm lên xe pháo tải

B Dắt xe sản phẩm từ bỏ đường vào trong nhà cao hơn nữa phương diện đường

C Kéo xe thứ thoát khỏi hố sâu, Lúc xe cộ bị sa hố

D Không có trường hòa hợp nhắc trên

 

 


Lớp 6 Vật lý Chương thơm I- Cơ học
6
0
Gửi Hủy

13.5 C

13.6 A

13 A

13.7 D

chúc bạn làm việc tốt

*


Đúng 0

Bình luận (1)

13.5 Dụng nắm như thế nào sau đây chưa phải là thứ cơ đơn giản dễ dàng nào?

A Cái búa nhổ đinh

B Cái bấm móng

C Cái thước dây

D Cái kìm

13.6 Đường đèo qua núi là ví dụ về sản phẩm công nghệ cơ đơn giản và dễ dàng nào?

A. Mặt phẳng nghiêng

B Đòn bẩy

C Mặt phẳng nghiêng pân hận phù hợp với đòn bẩy

D Không thể là ví dụ về đồ vật cơ đơn giản

13.Cầu thang xoắn là ví dụ về

A mặt phẳng nghiêng

B đòn bẩy

C ròng rọc

D mặt phẳng nghiêng pân hận phù hợp với ròng rọc

13.9 Tìm câu sai

A Đưa xe cộ lắp thêm lên xe cộ tải

B Dắt xe pháo thiết bị trường đoản cú đường vào trong nhà cao hơn nữa phương diện đường

C Kéo xe cộ đồ vật ra khỏi hố sâu, Khi xe bị sa hố

D Không gồm trường hòa hợp nói trên


Đúng 0
Bình luận (10)

sao ko tiông chồng mang lại me
Nanamày Luchia


Đúng 0
Bình luận (2)

Cầu thang xoắn là vận dụng của máy cơ dễ dàng và đơn giản nào

A. Đòn bẩy

B. Mặt phẳng nghiêng

C. Ròng rọc

D. Mặt phẳng nghiêng păn năn phù hợp với ròng rọc


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)

lan can xoắn là 1 trong ví dụ về sản phẩm công nghệ cơ dễ dàng nào


Lớp 6 Vật lý Cmùi hương II- Nhiệt học
2
0
Gửi Hủy

Dựa trên triết lý ta hoàn toàn có thể phân ra làm cho 3 loại trang bị cơ dễ dàng là: Đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, ròng rã rọc cồn. Nó lợi về lực thì thiệt về đường đi mà lại chỉ bao gồm điều là chưa phải nguyên tắc đòn bẩy mà lại là nguyên lý khía cạnh phẳng nghiêng. Với tất cả các bậc thang ta phần nhiều áp dụng nguyên tắc mặt phẳng nghiêng nhằm xây bắt buộc. Thực chất tất cả những cầu thang đề là lan can xoắn chỉ riêng cầu thang máy là cầu thang trực tiếp đứng cần phụ thuộc nguyên tắc ròng rã rọc rượu cồn nhằm tạo ra cầu thang máy. CHÚC BẠN HỌC TỐT

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Mặt phẳng nghiêng


Đúng 0
Bình luận (0)

cầu tkhô hanh là ví dụ của máy cơ đơn giản nào


Lớp 6 Vật lý Chương thơm I- Cơ học
1
0
Gửi Hủy

mặt phẳng ngiêng


Đúng 0

Bình luận (0)

Đường đèo qua núi là ví dụ về trang bị cơ đơn giản và dễ dàng nào?

A. phương diện phẳng nghiêng

B. đòn bẩy

C. phương diện phẳng nghiêng phối hận phù hợp với đòn bẩy

D. cấp thiết là ví dụ về trang bị cơ đối chọi giản


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn A

Ta thấy con đường đèo qua núi thường dốc vì thế nó là ví dụ về lắp thêm cơ đơn giản dễ dàng là khía cạnh phẳng nghiêng.

Bạn đang xem: Cầu thang xoắn là ví dụ về


Đúng 0

Bình luận (1)

Đường đèo qua núi là ví dụ về đồ vật cơ dễ dàng nào?

A. Mặt phẳng nghiêng

B. Đòn bẩy

C. Mặt phẳng nghiêng kết hợp đòn bẩy

D. Không thể là ví dụ về sản phẩm công nghệ cơ đối chọi giản


Lớp 6 Vật lý Chương I- Cơ học
5
0
Gửi Hủy

khía cạnh phẳng nghiêng


Đúng 0

Bình luận (0)

mk nghĩ rằng ý C


Đúng 0
Bình luận (0)

phương diện phẳng nghiêng


Đúng 0
Bình luận (0)

Đường đèo qua núi là ví dụ về vật dụng cơ dễ dàng nào?

A.Mặt phẳng nghiêng.

B.Đòn bẩy.

C.Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy.

Xem thêm:

D.Ròng rọc.


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đường đèo qua núi là ví dụ về khía cạnh phẳng nghiêng.

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)

Đường đèo qua núi là ví dụ về lắp thêm cơ đơn giản dễ dàng nào?

A.Mặt phẳng nghiêng

B. Đòn bẩy

C.Mặt phẳng nghiêng păn năn phù hợp với đòn bẩy

D. Ròng rọc


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đường đèo qua núi là ví dụ về khía cạnh phẳng nghiêng

⇒ Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

:Đường đèo qua núi là ví dụ về vật dụng cơ dễ dàng và đơn giản nào sau đây?

A. Mặt phẳng nghiêng

B.Đòn bẩy

C. Mặt phẳng nghiêng phối phù hợp với đòn bẩy

D.Không thể là ví dụ về đồ vật cơ đơn giản


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đường đèo qua núi hay cong vút cùng dốc (nghiêng) ⇒ mặt đường đèo qua núi là ví dụ về thứ cơ dễ dàng khía cạnh phẳng nghiêng

⇒ Đáp án A.


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *