Chrissie Fit as Amanda Lopez, a student in Milo"s class who is a perfectionist và Milo’s love sầu interest.

Bạn đang xem: Cầu toàn tiếng anh là gì


IF YOU answered yes khổng lồ one or more of the above sầu questions, you may have sầu a problem with perfectionism.
(Ma-thi-ơ 15:32; 26:40; Mác 6:31) Vì vậy, tuy vậy Chúa Giê-su hoàn toàn, ngài không phải là tín đồ cầu toàn.
Một người cầu toànngười đặt tiêu chuẩn chỉnh thành quả vượt cao—cũng chính là tín đồ nhẫn trọng điểm so với chủ yếu bản thân.
A perfectionistsomeone who sets excessively high standards of accomplishment— is also cruel khổng lồ himself.
Vì hắn là fan cầu toàn, và bởi là tín đồ cầu toàn, hắn yêu cầu ngừng các gì hắn đã ban đầu các năm kia.
Because he was such a perfectionist, & is a perfectionist, he had lớn finish what he had started years ago.
Ông là người cầu toàn, với sự tự do tài thiết yếu cho phép ông để nhiều năm nhằm cách tân và phát triển cùng sản xuất một tập phim.
He was a perfectionist, và his financial independence enabled hyên ổn khổng lồ spover years on the development and production of a picture.
Tuy nhiên, bạn cầu toàn rất hoàn toàn có thể lo ngại Lúc suy nghĩ đến sự việc nói một điều gì sai—thể hiện thái độ có tác dụng lừ đừ sự tiến bộ.
A perfectionist, however, would likely shudder at the thought of saying something incorrectly —an attitude that would impede his progress.

Xem thêm: Otp Kpop Là Gì Trong K - Một Số Couple Otp, Ot Trong Nhóm Nhạc Kpop


Kang Gun-woo (hoặc Kang Mae) là 1 nhạc trưởng dàn nhạc khét tiếng trái đất, người là 1 trong người cầu toàn trong quá trình của chính bản thân mình.
Kang Gun-woo (or Kang Mae) is a world-renowned orchestra maestro who is a perfectionist in his work.
Những tín đồ tốt lo lắng những , hoặc bạn cầu toàn đã có không ít tài năng gặp gỡ khó khăn với sự hồi vỏ hộp , lo ngại vào thi tuyển .
People who worry a lot or who are perfectionists are more likely khổng lồ have trouble with chạy thử anxiety .
Ranh giới sai trái của chính trị thời buổi này là trong những tín đồ đi theo thế giới hóa và đa số người hại toàn cầu hóa.
The fault line of contemporary politics is between those that embrace globalization và those that fear globalization.
Tại ngôi trường trung học tập, “ông nổi tiếng là một trong những fan cầu toàn” tuyệt “kẻ hiểu bất kể cuốn nắn làm sao gồm được”, theo lời nói của một người bạn làm việc.
In high school "he was known as a perfectionist ... who read everything he could lay his hands on," according lớn one of his fellow students.
Là một tín đồ cầu toàn, khét tiếng với cảm giác về bộ đồ và điệu cỗ màn trình diễn, ông luôn luôn đưa ra quyết định chỉ thu thanh trực tiếp cùng với ban nhạc của bản thân.
A perfectionist, renowned for his dress sense and performing presence, he always insisted on recording live sầu with his bvà.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *