- Khả năng chế tác links liên phân tử (links ion > link cùng hóa trị > links hidro)

- Khối hận lượng mol phân tử


Bạn đang xem: Chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất

Trong 4 hóa học thì H2NCH2COOH tất cả liên kết ion (+H3NCH2COO-) với gồm trọng lượng phân tử lớn số 1 cần gồm nhiệt độ lạnh rã cao nhất


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những hóa học sau : (1) C2H6, (2) CH3-CH(NH2)-COOH, (3) CH3COOH, (4) C2H5OH. Dãy thu xếp nhiệt độ sôi theo thiết bị từ bớt dần là


$alpha $-amino axit X có Phần Trăm trọng lượng những ngulặng tố C, H, O, N theo lần lượt là 32%; 6,67%; 42,66%; 18,67%. Vậy công thức cấu trúc của X là


Cho các tuyên bố sau :

(1) Tất cả những amino axit các là hóa học rắn ĐK thường

(2) Tất cả những amino axit rất nhiều ko làm chuyển màu quì tím

(3) Glyxin phản ứng được với vớ các chất sau : hỗn hợp NaOH, dung dịch H2SO4

(4) Tất cả các amino axit mọi có công dụng trùng vừa lòng chế tạo peptit

(5) cũng có thể cần sử dụng quì tím nhằm biệt lập các hỗn hợp alanin, lysin, axit glutamic

(6) Trong phân tử amino axit vừa chứa đựng links cùng hóa trị, vừa chứa đựng liên kết ion

Số tuyên bố chính xác là :


Xem thêm: Model United Nations Là Gì, Đột Nhập Hội Nghị Mô Phỏng Liên Hiệp Quốc

Cho những hóa học sau:

(1) ClH3NCH2COOH;

(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;

(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;

(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học vào hàng Lúc công dụng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch đựng hai muối bột là bao nhiêu?


Cho những sơ trang bị làm phản ứng:

(Glyxinxrightarrow + NaOHXxrightarrow + HCl, extduY) (1)

(Glyxinxrightarrow + HClZxrightarrow + NaOH, extduT) (2)

Y cùng T theo thứ tự là


Amino axit X đựng 1 team NH2 và 1 đội COOH vào phân tử. Y là este của X cùng với ancol đối kháng chức. Phân tử kân hận của Y bằng 89. Công thức của X, Y lần lượt là:


*

Cơ quan tiền công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ hình thức dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *