tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Hóa hóa học nào dưới đây được dùng để làm mềm nước có tính chất cứng mãi sau ?

A.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời

Bạn vẫn xem: hóa học nào tiếp sau đây được dùng để triển khai mềm nước cứng vĩnh cửu

CaCl2.


B.KNO3.

C.Na3PO4

D.MgSO4.

*
hóa học nào tiếp sau đây hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng làm cho mềm nước cứng gồm tính cứng mãi sau ?A. NaCl. B. H2SO4 .C. Na2CO3. D. HCl.
*
Nước cứng vĩnh cửa chứa đa số ion như : USD Ca ^ 2 + , Mg ^ 2 + , Cl ^ -, SO_4 ^ 2 – $Để làm mất tính cứng thì cần làm bớt nồng độ của USD Ca ^ 2 + , Mg ^ 2 + USDVậy, chọn giải đáp CUSD Ca ^ 2 + + CO_3 ^ 2 – to lớn CaCO_3 USD USD Mg ^ 2 + + CO_3 ^ 2 – khổng lồ MgCO_3 $ hoàn toàn có thể dùng hóa chất nào bên dưới đây để làm mềm nước cứng tồn tại ?

A. H2SO4

B.

Xem thêm: Xmp Là Gì - Kích Hoạt Xmp Để Tối Ưu Hóa Tốc Độ Của Ram

Ca(OH)2.

C.Na2CO3

D.CuSO4

Đáp án C

HD dùng dung dịch Na2CO3, Ca ( OH ) 2 và dung dịch Na3PO4 để triển khai mềm nước cứng tất cả tính cứng mãi sau → Đáp án đúng là đáp án C chất nào dưới đây được dùng để làm mềm nước cứng sống thọ ? A. N a N O 3 B.NaOH C. H 2 S O 4 D. N a 2 C O 3 Cho những phát biểu sau : ( 1 ) Nước cứng là các loại nước chứa đựng nhiều chất bẩn và chất hóa học ô nhiễm. ( 2 ) Nước cứng lâu dài là nhiều loại nước không có cách nào trả toàn có thể làm mất tính cứng. ( 3 ) Nước cứng là các loại nước có đựng được nhiều ion Ca2 + với Mg2 +. ( 4 ) Để có tác dụng mềm nước cứng tạm thời chỉ có chiến thuật duy độc nhất vô nhị là đun nóng. ( 5 ) Nước cứng mãi mãi là nước gồm chứa Ca2 + ; Mg2 + ; Cl – ; SO42 -. Nước cứng trong thời điểm tạm thời là nước gồm chứa Ca2 + ; Mg2 + ; HCO3 -. ( 6 ) những chất trả toàn có thể làm mượt nước cứng tạm thời là : Ca ( OH ) 2 ; Na2CO3 ; HCl. ( 7 ) các chất trả toàn có thể làm mượt nước cứng tồn tại là : Na3PO4 ; K3PO4. Nhóm tất cả những vạc biểu chính xác là A. 3, 5, 7. B. 1, 2, 4, 5. C. 4, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4. Lớp 0 chất hóa học 1 0 gửi Hủy Lớp 0 Hóa học

Chọn A.

(1) Sai, Nước cứng ko độc hại, không gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

(2) Sai, Để làm mềm nước cứng mãi mãi ta hoàn toàn có thể dùng những hoá hóa học Na2CO3, Na3PO4.

(4) Sai, Để làm cho mềm nước cứng tạm thời thời hoàn toàn có thể sử dụng phương thức đun nóng, dùng những hoá hóa học Na2CO3, Na3PO4, Ca(ỌH)2 (vừa đủ).

(6) Sai, mọi chất rất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3.

Đúng 0 bình luận (0)

Đúng 0Bình luận (0)Cho đều chất sau : NaCl, N a 2 C O 3, B a C l 2, C a O H 2, HCl, N a 3 phường O 4. Số chất hoàn toàn có thể làm mềm nước cứng bao gồm tính cứng sống thọ là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Lớp 12 hóa học 1 0 gửi Hủy Lớp 12 Hóa họcĐáp án yêu cầu chọn là : A Đúng 0 bình luận (0) Đúng 0B ình luận ( 0 )Trong số đông chất sau, hóa học dùng để làm mềm nước cứng bao gồm tính cứng tồn tại là. A.NaCl B. B a C l 2 C. C a O H 2 D. N a 3 p. O 4 Lớp 12 chất hóa học 1 0 gửi Hủy Lớp 12 Hóa họcĐáp án buộc phải chọn là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *