*

Khái niệm bội phản ứng tráng gương là gì

Phản ứng tráng gương là một phản nghịch ứng hóa học quánh trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… cùng với hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc (Ag). Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc là AgNO3 cùng Ag2O trong môi trường NH3 viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng sản xuất thành kim loại bạc. Bởi vì thế, phản ứng này có tên gọi không giống là phản bội ứng tráng bạc.

Bạn đang xem: Chất tham gia phản ứng tráng gương

Đặc điểm của bội phản ứng tráng gương

– phản nghịch ứng tráng gương là làm phản ứng của các chất hữu cơ với hợp chất vô cơ. Đặc điểm cơ bản của các chất gia nhập phản ứng tráng gương các chất cất gốc -CHO

Các chất hữu cơ thường chạm mặt là anđehit, glucozơ, este, axit fomic…Hỗn thích hợp của kim loại Ag là AgNO3 và Ag2O trong môi trường thiên nhiên NH3 . Các thành phần hỗn hợp AgNO3/NH3 là thuốc demo Tollens.

– Đây là 1 phản ứng oxi hóa khử. Thành phầm của phản nghịch ứng tráng gương là Ag kim loại.

Phản ứng tráng gương của những hợp chất

 Phản ứng tráng gương của anđehit

– khi dẫn khí Amoniac (NH3) qua hỗn hợp AgNO3) sinh sản với phức hóa học tan bạc đãi amoniac. Anđehit khử được ion Ag+ trong phức tệ bạc amoniac (OH) tạo thành Ag kim loại. Đây là 1 phản ứng lão hóa khử. Với phản bội ứng này, anđehit đóng vai trò là chất gồm tính khử. Phản bội ứng tráng bạc là làm phản ứng quánh trưng dùng để nhận biết các anđehit.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

– Phương trình tổng quát cho anđehit:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

– lúc n=1 thì ta gồm anđehit 1-1 chức, nên gồm phương trình dễ dàng như sau:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Ví dụ: CH3CHO + 2OH (t°) → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Đối với anđehit fomic: Đây là trường hợp đặc trưng của anđehit vị nó gồm 2 nhóm –CH=O nên phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xẩy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Sau kia HCOONH4 tiếp tục phản nghịch ứng cùng với AgNO3/NH3 y hệt như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng đúng theo 2 quy trình tiến độ ta sẽ sở hữu phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

– Đặc điểm phản bội ứng tráng gương của anđehit:

– nếu như nAg = 2nAnđehit → Anđehit là đối kháng chức, chưa hẳn HCHO.

– trường hợp nAg = 4nAnđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO.

Xem thêm: 【Hỏi】Phó Trưởng Phòng Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì : Cách Viết, Ví Dụ

– giả dụ nAg > 2nhỗn vừa lòng Anđehit solo chức → các thành phần hỗn hợp anđehit đối chọi chức này có HCHO.

– Số team –CH=O = nAg/2nAnđehit (nếu láo hợp không tồn tại HCHO).

Phản ứng tráng gương của Axit fomic với este

– Este bao gồm dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR có thể phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. đun nóng, ra đời kết tủa Ag kim loại. Một vài hợp chất este mang lại phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một trong những hợp hóa học ít gặp mặt như RCOOCH=CHR’, với R’ là cội hidrocacbon. Một số phương trình hóa học điển hình phản ứng tráng gương của este:

– cùng với R là nơi bắt đầu hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

– muối bột của (NH4)2CO3 là muối bột của axit yếu, buộc phải không bền dễ dàng phân hủy thành NH3 theo phương trình: HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Phức bội nghĩa amoniac thoái hóa glucozơ tạo amoni gluconat tung vào dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O

*

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH=O cần không xẩy ra phản ứng tráng gương ở điềuu kiện nhiệt độ phòng. Nhưng lại khi làm cho nóng trong môi trường thiên nhiên kiềm, fructozơ gửi thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho nên vì thế có làm phản ứng tráng gương của fructozơ.

– Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không có tính khử. Mặc dù nhiên, khi làm cho nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành thành dung dịch tất cả tính khử có glucozơ với fructozơ. Sau đó, glucozơ đang tham gia phản ứng tráng gương. Phương trình phân diệt như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Chú ý: số đông phản ứng tác dụng với ddAgNO3/NH3 nhưng lại không hotline là phản nghịch ứng tráng gương

Phản ứng của Ank-1-in

– Nguyên tử H vào ankin–1–in này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động. Chính vì thế Ankin–1–in cũng có thể tham gia bội nghịch ứng tráng gương. Đây là phản bội ứng cố nguyên tử H bởi ion kim loại Ag+ tạo ra kết tủa màu vàng nhạt, sau chuyển sang màu sắc xám. Đây cũng chính là phản ứng để phân biệt các ankin có links ba ngơi nghỉ đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu xoàn nhạt) + 2NH3 + H2O

– Ví dụ:

Axetilen (C2H2) bội nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu xoàn nhạt) + 4NH3 + 2H2O

– các chất thường chạm mặt là: C2H2: etin (hay có cách gọi khác là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *