Một sắt kẽm kim loại có số lượng giới hạn quang năng lượng điện là λ0. Theo lần lượt chiếu vào kim loại bức xạ bao gồm bước sóng λ1 và λ2 thì vận tốc lúc đầu cực đại của e bắn ra khác biệt 2,5 lần. Giới hạn quang năng lượng điện λ0 của sắt kẽm kim loại này là:


Bạn đang xem: Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng

A.

*


B.

*


C.

*


D.

*


Xem thêm: " Lộ Trình Tiếng Anh Là Gì ? Lộ Trình Trong Tiếng Anh Là Gì

Công bay êlectron của một kim loại là A0, số lượng giới hạn quang năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là λ0. Trường hợp chiếu bức xạ 1-1 sắc gồm bước sóng λ = 0,6λ0 vào tấm kim loại trên thì rượu cồn năng lúc đầu cực đại của những êlectron quang năng lượng điện tính theo Ao là


Khi chiếu nhì bức xạ 1-1 sắc gồm tần số f1 = 2. 1015 Hz và f2 = 3. 1015 Hz lên mặt phẳng một kim loại người ta thấy tỉ số thân vận tốc lúc đầu cực đại của các quang êlectron bứt thoát khỏi tấm kim loại bằng 2. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại đó là:


Cho công bay electron của một sắt kẽm kim loại là A thì cách sóng số lượng giới hạn quang năng lượng điện là λ0. Giả dụ thay sắt kẽm kim loại nói trên bằng kim loại khác bao gồm công thoát êlectron là

*
thì kim loại này còn có giới hạn quang điện λ0 là bao nhiêu?


Chiếu một chùm ánh sáng có hai ánh sáng đối chọi sắc có bước sóng thứu tự là λ1 và λ2 vào một tấm kim loại có giới hạn quang năng lượng điện λ0. Biết λ1 = 5λ2 = λ0/2. Tì số tốc độ ban sơ cực đại của các quang êlectron tương xứng với cách sóng λ2 với λ1 là:


B.

*


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *