Câu 409352: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X. Sau Lúc những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 0,15 mol h2nc3h5(cooh)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch

61,0.

B. 48,4.

C. 46,2.

Xem thêm: Tiến Dũng The Men: 'Tôi Buồn Vì Không Thể Cưới Lan Anh Lọ Lem Tên Thật Là Gì

D. 50,2.


Coi dd X là hỗn hợp cất Glu; HCl mang đến bội phản ứng với NaOH:

Glu + 2NaOH → Muối + 2H2O

HCl + NaOH → Muối + H2O

Nhận thấy NaOH dư cùng NaOH khi cô cạn phía trong chất rắn.

Áp dụng bảo toàn cân nặng ta có: mGlu + mHCl + mNaOH ban sơ = mhóa học rắn + mH2O

→ mchất rắn


Giải đưa ra tiết:

nHCl = 0,3 mol; nNaOH lúc đầu = 0,7 mol

Coi dd X là hỗn hợp cất Glu: 0,15 mol; HCl: 0,3 mol đến phản bội ứng với 0,7 mol NaOH:

Glu + 2NaOH → Muối + 2H2O

0,15 → 0,3 → 0,3

HCl + NaOH → Muối + H2O

0,3 → 0,3 → 0,3

Nhận thấy NaOH dư với NaOH khi cô cạn nằm trong hóa học rắn. Áp dụng bảo toàn trọng lượng ta có:

mGlu + mHCl + mNaOH ban đầu = mchất rắn + mH2O

→ 0,15.147 + 0,3.36,5 + 0,7.40 = mhóa học rắn + 18.(0,3 + 0,3)

→ mhóa học rắn = 50,2 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: Công ty Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *