Câu 12143: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X tất cả Cu với Ag (tỉ lệ số mol khớp ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch tất cả H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được a mol khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5). Trộn a mol NO bên trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho cục bộ Y tính năng với H2O, chiếm được 150 ml dung dịch có pH = z. Quý giá của z là

A.

Bạn đang xem: Cho 1 82 gam hỗn hợp bột x gồm cu và ag

2

B. 4

C. 3

D.

Xem thêm: Arrow Function Là Gì, Arrow Function Expressions, Arrow Function Là Gì

1


Giải đưa ra tiết:

Gọi a là số mol Ag → nCu = 4a → 108a + 64.4a = 1,82 → a = 0,005 mol.

nH2SO4 = 0,015 ; nHNO3 = 0,06 → ∑nH+ = 0,015.2+0,06 = 0,09 ; nNO3- = 0,06

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O.

 0,02...4/75….1/75………………1/75

3Ag + 4H+ + NO3- → 3Ag+ + NO + 2H2O.

0,005…1/150…………………….1/600

→∑nNO = 1/75 + 1/600 = 0,015

2NO + 3/2O2 + H2O → 2HNO3

0,015 0,1 ……………0,015

= 0,015/0,15 = 0,1 → pH = -lg0,1 = 1


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *