Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử nhất sống đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau phản bội ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là:

Phương thơm pháp giải

- áp dụng phương pháp qui đổi nguyên ổn tử

Qui thay đổi 11,36 gam hỗn hợp có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol sắt cùng y mol O.Quý khách hàng sẽ xem: Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp bao gồm fe, feo, fe2o3 và fe3o4 bội nghịch ứng không còn vớ

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- vận dụng phương pháp giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10)

Cách 1: áp dụng cách thức qui đổi nguim tử

Qui thay đổi 11,36 gam các thành phần hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol Fe và y mol O.Bạn đã xem: Cho 11 36g hỗn hợp tất cả fe feo fe2o3 fe3o4

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: vận dụng bí quyết giải nkhô cứng.

Bạn đang xem: Cho 11.36 gam hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray)

Đáp án nên lựa chọn là: d

...

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Nung m gam bột Fe vào oxi thu được 3 gam hỗn hợp hóa học rắn X. Hoà rã không còn tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp HNO3 dư bay ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử nhất. Giá trị m là:

Vào thế kỷ XVII các công ty công nghệ đã lấy được một mẩu sắt nguyên ổn hóa học từ những mảnh tan vỡ của thiên thạch. Sau Lúc đưa về phòng thử nghiệm vị bảo vệ không giỏi nên nó bị oxi trở thành m gam hóa học rắn X tất cả Fe với những oxit của chính nó. Để khẳng định cân nặng của mẩu sắt thì các nhà kỹ thuật sẽ mang đến m gam hóa học rắn X trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được khí NO độc nhất và dung dịch muối bột Y. Cô cạn hỗn hợp muối bột Y cân nặng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi Fe ngulặng chất kia có cân nặng là:

Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bội phản ứng không còn cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử độc nhất sinh sống đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X sau phản bội ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:

Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau làm phản ứng chiếm được m gam X bao gồm sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hoà tan m gam các thành phần hỗn hợp X bằng HNO3 dư, nhận được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 (đktc) là thành phầm khử độc nhất vô nhị. Giá trị m là:

Nung m gam sắt trong bầu không khí, sau đó 1 thời hạn ta chiếm được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X tất cả sắt, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử độc nhất. Giá trị m là:

Hoà tan hết m gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 vào hỗn hợp HNO3 sệt lạnh chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí gray clolor độc nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được 145,2 gam muối bột khan, quý giá m là:

Hoà chảy trọn vẹn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bởi H2SO4 quánh, nóng nhận được hỗn hợp Y và 8,96 lkhông nhiều khí SO2(đktc). Thành phần Xác Suất về cân nặng của oxi vào hỗn hợp X với trọng lượng muối trong hỗn hợp Y thứu tự là:

Để khử hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị 0,05 mol H2. Mặt khác hoà chảy trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

Hỗn đúng theo X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà chảy không còn vào hỗn hợp Y gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư nhận được hỗn hợp Z. Nhỏ thủng thẳng hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho đến khi dứt thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 buộc phải cần sử dụng cùng thể tích khí thoát ra ở đktc là:

Nung x mol sắt cùng 0,15 mol Cu trong không gian một thời gian chiếm được 63,2 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn. Hoà tung trọn vẹn các thành phần hỗn hợp hóa học rắn trên bằng H2SO4 quánh, rét, dư thu được hỗn hợp Y cùng 6,72 lkhông nhiều khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là

Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 phản ứng không còn cùng với dung dịch HNO3 loãng, thu được một,344 lít NO (đktc) và hỗn hợp Z. Dung dịch Z tổ hợp về tối nhiều 5,04 gam sắt ra đời khí NO. Biết trong các bội nghịch ứng, NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5. Số mol HNO3 đã phản ứng là

Hòa tung trọn vẹn 2,44 gam bột X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi hỗn hợp H2SO4 sệt lạnh, dư. Sau bội nghịch ứng chiếm được 0,504 lkhông nhiều khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) cùng hỗn hợp cất 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là

Cho 52 gam tất cả hổn hợp A có sắt, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), bội nghịch ứng hoàn toàn nhận được 2,24 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất), hỗn hợp M chứa 108 gam 2 muối hạt sunfat và 1,6 gam chất rắn ko tan chỉ bao gồm 1 kim loại. Giá trị của m là

Phần 1 đến chức năng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa white.

Xem thêm: Nope Nghĩa Là Gì ? Yep Là Gì? Yup Là Gì? Phân Biệt Nope Với No

Phần 2 tan trong dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z trong bầu không khí mang đến khối lượng ko đổi được a gam chất rắn.

Giá trị của m và a theo thứ tự là:

Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên 2,52 lít oxi và thấy bay ra 1,568 lkhông nhiều (đktc) SO2. Mặt khác cho 6,48 gam X công dụng hỗn hợp HNO3 nóng dư chiếm được V lít khí gray clolor độc nhất vô nhị (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y chức năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:

Hỗn vừa lòng X gồm Fe3O4, CuO, Al, trong các số đó oxi chỉ chiếm 25% cân nặng. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) trải qua m gam X (to), sau đó 1 thời gian chiếm được hóa học rắn Y với tất cả hổn hợp khí Z có tỉ kăn năn so với H2 bởi 18. Hòa tung hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư nhận được hỗn hợp cất 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây ?

Hòa tung hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (rước dư 10% đối với lượng đề xuất dùng) nhận được dung dịch X. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO tuyệt nhất, những bội nghịch ứng những xẩy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là

Cơ quan lại nhà quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

Giấy phxay hỗ trợ hình thức mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *