Cho 11,36 gam hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản bội ứng không còn cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được một,344 lkhông nhiều khí NO ( loại sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc ) cùng hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X sau phản nghịch ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là :Phương pháp giải

– áp dụng cách thức qui thay đổi nguyên tử


Bạn đang xem: Cho 11 36 gam hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 và fe3o4

*
*
*
*
*
*
*
*
Câu hỏi tương quanNung m gam bột sắt trong oxi nhận được 3 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X. Hoà chảy không còn các thành phần hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO ( đktc ) là mẫu sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là :Vào vắt kỷ XVII phần nhiều đơn vị khoa học đã lấy được một mẩu Fe ngulặng chất trường đoản cú phần nhiều mảnh vỡ lẽ của thiên thạch. Sau khi đưa về chống thí điểm vị dữ gìn với bảo đảm ko tốt cho nên nó bị oxi biến thành m gam hóa học rắn X bao gồm Fe với mọi oxit của nó. Để xác lập cân nặng của mẩu Fe thì những bên khoa học đã cho m gam chất rắn X trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được khí NO độc nhất với dung dịch muối Y. Cô cạn hỗn hợp muối Y cân nặng 48,4 gam chất rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguim chất kia có cân nặng là :


Cho 11,36 gam hỗn hợp tất cả sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bội nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được một,344 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử độc nhất vô nhị nghỉ ngơi đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội nghịch ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là:


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Questionnaire Là Gì ? Tại Sao Cần Questionnaire?

Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà chảy m gam các thành phần hỗn hợp X bởi HNO3 dư, thu được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 ( đktc ) là loại thành phầm khử tuyệt nhất. Giá trị m là :Nung m gam sắt trong không khí, sau một thời hạn ta chiếm được 11,2 gam hỗn hợp hóa học rắn X có Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà rã hết 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 ( đktc ) là một số loại sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là :Hoà rã hết m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm sắt, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 sệt nóng nhận được 4,48 lít khí gray clolor duy nhất ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 145,2 gam muối bột khan, giá trị m là :Hoà rã hoàn toản 49,6 gam hh X gồm sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng H2SO4 quánh, nóng thu được dung dịch Y với 8,96 lít khí SO2 ( đktc ). Thành phần Xác Suất về cân nặng của oxi vào các thành phần hỗn hợp X cùng khối lượng muối hạt trong dung dịch Y theo thứ tự là :

Để khử hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị 0,05 mol H2. Mặt khác hoà chảy trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X vào hỗn hợp H2SO4 quánh nóng thì chiếm được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Hỗn đúng theo X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà chảy hết vào hỗn hợp Y bao gồm ( HCl, H2SO4 loãng ) dư chiếm được hỗn hợp Z. Nhỏ thong thả dung dịch Cu ( NO3 ) 2 1M vào hỗn hợp Z cho đến khi kết thúc thông hơi NO. Thể tích dung dịch Cu ( NO3 ) 2 yêu cầu cần sử dụng và thể tích khí thoát ra nghỉ ngơi đktc là :Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong không khí 1 thời hạn chiếm được 63,2 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn. Hoà tan toàn vẹn tất cả hổn hợp hóa học rắn trên bởi H2SO4 đặc, rét, dư nhận được dung dịch Y với 6,72 lít khí SO2 ( đktc ). Giá trị của x mol làCho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được một,344 lkhông nhiều NO ( đktc ) với dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan buổi tối đa 5,04 gam Fe ra đời khí NO. Biết giữa những phản nghịch ứng, NO là mẫu sản phẩm khử duy nhất của N + 5. Số mol HNO3 đang phản nghịch ứng làHòa chảy trọn vẹn 2,44 gam bột X có FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi hỗn hợp H2SO4 sệt lạnh, dư. Sau phản nghịch ứng thu được 0,504 lkhông nhiều khí SO2 ( nhiều loại sản phẩm khử độc nhất, đktc ) cùng hỗn hợp chứa 6,6 gam hỗn hợp muối bột sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu vào X làCho 52 gam hỗn hợp A tất cả sắt, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98 % ( lớn ), làm phản ứng trọn vẹn thu được 2,24 lkhông nhiều khí SO2 ( đktc, các loại thành phầm khử duy nhất ), hỗn hợp M chứa 108 gam 2 muối hạt sunfat cùng 1,6 gam chất rắn không tung chỉ bao gồm một sắt kẽm kim loại. Giá trị của m làHoà tung hết m gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 cùng S bằng HNO3 nóng dư nhận được 9,072 lít khí gray clolor tốt nhất ( đktc, một số loại sản phẩm khử độc nhất ) cùng hỗn hợp Y. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần cân nhau .Phần 1 mang lại anh tài với dung dịch BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa Trắng .Phần 2 rã trong hỗn hợp NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong bầu không khí mang lại khối lượng không đổi được a gam chất rắn .Giá trị của m cùng a theo thứ tự là :Đốt cháy toàn vẹn 6,48 gam tất cả hổn hợp X bao gồm : FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi cùng thấy bay ra 1,568 lkhông nhiều ( đktc ) SO2. Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng hỗn hợp HNO3 rét dư chiếm được V lkhông nhiều khí gray clolor duy nhất ( đktc, chủng loại sản phẩm khử độc nhất ) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y bản lĩnh cùng với dung dịch Ba ( OH ) 2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V với m lần lượt là :Hỗn thích hợp X có Fe3O4, CuO, Al, trong đó oxi chiếm phần 25 % trọng lượng. Cho 1,344 lkhông nhiều khí CO ( đktc ) đi qua m gam X ( lớn ), sau 1 thời hạn thu được chất rắn Y với tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ kân hận đối với H2 bởi 18. Hòa tan toàn diện Y vào hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp chứa 3,08 m gam muối và 0,896 lkhông nhiều khí NO ( đktc, nhiều loại thành phầm khử độc nhất ). Giá trị của m gần nhất với giá trị như thế nào sau đây ?Hòa tan hết a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl ( rước dư 10 % đối với lượng cần cần sử dụng ) chiếm được dung dịch X. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết nhiều loại thành phầm khử của N + 5là khí NO độc nhất vô nhị, các bội nghịch ứng phần nhiều xảy ra trọn vẹn. Biểu thức về quan hệ giữa a và b là

*
Cơ quan liêu căn bản : Shop chúng tôi Cổ phần technology tiên tiến và phát triển dạy dỗ Thành Phát

Tel: 0247.300.0559


gmail.comtin nhắn.comTrụ ssinh sống : Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.CG cầu giấy – TP..HN

*
Giấy phnghiền phân phối hận các dịch vụ social trực tuyến đường số 240 / GPhường – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông .
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *