Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp tất cả sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bội nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất ngơi nghỉ đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản nghịch ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là:


Pmùi hương pháp giải

- áp dụng cách thức qui thay đổi nguyên ổn tử

Qui đổi 11,36 gam hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol sắt và y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm fe, feo, fe2o3 và fe3o4 phản ứng hết vớ

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- vận dụng phương pháp giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10)


Cách 1: vận dụng cách thức qui đổi nguyên ổn tử

Qui thay đổi 11,36 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: áp dụng bí quyết giải nkhô cứng.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray)


Đáp án buộc phải chọn là: d


...

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Commonwealth Là Gì ? Commonwealth


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột sắt vào oxi chiếm được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy không còn hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư bay ra 0,56 lkhông nhiều NO (đktc) là sản phẩm khử độc nhất vô nhị. Giá trị m là:


Vào cố gắng kỷ XVII những công ty công nghệ đã đưa được một mẩu sắt nguyên ổn hóa học trường đoản cú các mhình ảnh vỡ lẽ của thiên thạch. Sau Khi mang về phòng phân tách bởi vì bảo vệ không giỏi vì thế nó bị oxi hóa thành m gam chất rắn X gồm Fe và các oxit của chính nó. Để xác minh cân nặng của mẩu sắt thì các bên khoa học đang đến m gam hóa học rắn X bên trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư chiếm được khí NO độc nhất và dung dịch muối bột Y. Cô cạn hỗn hợp muối hạt Y trọng lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi Fe nguim hóa học đó gồm khối lượng là:


Cho 11,36 gam hỗn hợp bao gồm sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 làm phản ứng không còn cùng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất ở đktc) cùng hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X sau làm phản ứng được m gam muối hạt khan. Giá trị m là:


Nung 8,4 gam sắt trong bầu không khí, sau làm phản ứng chiếm được m gam X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tung m gam tất cả hổn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:


Nung m gam Fe trong không gian, sau đó 1 thời hạn ta chiếm được 11,2 gam hỗn hợp hóa học rắn X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà rã hết 11,2 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 (đktc) là thành phầm khử nhất. Giá trị m là:


Hoà tung hết m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 đặc rét nhận được 4,48 lkhông nhiều khí màu nâu nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được 145,2 gam muối khan, quý hiếm m là:


Hoà rã trọn vẹn 49,6 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng nhận được dung dịch Y và 8,96 lkhông nhiều khí SO2(đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của oxi vào hỗn hợp X cùng cân nặng muối trong dung dịch Y thứu tự là:


Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề xuất 0,05 mol H2. Mặt khác hoà chảy hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 sệt lạnh thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tung hết vào hỗn hợp Y tất cả (HCl, H2SO4 loãng) dư nhận được hỗn hợp Z. Nhỏ nhàn rỗi hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho tới lúc dứt thông hơi NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 phải sử dụng với thể tích khí thoát ra ngơi nghỉ đktc là:


Nung x mol sắt với 0,15 mol Cu trong bầu không khí một thời hạn nhận được 63,2 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn. Hoà rã hoàn toàn hỗn hợp chất rắn bên trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được dung dịch Y với 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là


Cho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X có sắt, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 làm phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lkhông nhiều NO (đktc) với dung dịch Z. Dung dịch Z tổng hợp về tối nhiều 5,04 gam sắt sinh ra khí NO. Biết trong những làm phản ứng, NO là thành phầm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 sẽ bội phản ứng là


Hòa rã trọn vẹn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh, dư. Sau phản ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất, đktc) cùng hỗn hợp cất 6,6 gam các thành phần hỗn hợp muối bột sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là


Cho 52 gam hỗn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), làm phản ứng hoàn toàn chiếm được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), hỗn hợp M đựng 108 gam 2 muối sunfat và 1,6 gam hóa học rắn ko tan chỉ bao gồm một sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là


Hoà chảy không còn m gam hỗn hợp X có sắt, FeS, FeS2 và S bởi HNO3 nóng dư chiếm được 9,072 lít khí gray clolor tốt nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho tác dụng cùng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa Trắng.

Phần 2 tan vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí mang đến khối lượng ko đổi được a gam hóa học rắn.

Giá trị của m cùng a lần lượt là:


Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên 2,52 lkhông nhiều oxi với thấy bay ra 1,568 lkhông nhiều (đktc) SO2. Mặt không giống cho 6,48 gam X tính năng dung dịch HNO3 lạnh dư nhận được V lít khí gray clolor độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho hỗn hợp Y chức năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của V và m thứu tự là:


Hỗn đúng theo X tất cả Fe3O4, CuO, Al, trong các số ấy oxi chiếm phần 25% khối lượng. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) trải qua m gam X (to), sau đó 1 thời hạn chiếm được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ kăn năn so với H2 bằng 18. Hòa tung hoàn toàn Y vào hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được dung dịch cất 3,08m gam muối cùng 0,896 lkhông nhiều khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây ?


Hòa tung hết a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (đem dư 10% đối với lượng cần dùng) chiếm được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO tuyệt nhất, các bội phản ứng mọi xẩy ra trọn vẹn. Biểu thức về quan hệ giữa a cùng b là


*

Cơ quan lại chủ quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *