tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 12g các thành phần hỗn hợp X gồm Fe cùng Cu tác dụng với hỗn hợp HCl 14,6% ( bội phản ứng vừa đủ), nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc)

a) Viết PTHH

b)Tính % theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hhX

c) Tính cân nặng dung dịch HCl đã dùng?


*

a,(n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))PTHH: sắt + 2HCl→ FeCl2+ H2

Mol: 0,1 0,2 0,1

b,(m_Fe=0,1.56=5,6left(g ight))

(Rightarrow\%m_Fe=dfrac5,6.100\%12=46,67\%;\%m_Cu=100-46,67=53,33\%)

c,(m_HCl=0,2.36,5=7,3left(g ight)Rightarrow m_ddHCl=dfrac7,3.10014,6=50left(g ight))Cho 5g các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg và Cu tác dụng với hỗn hợp HCl 14,6% (phản ứng vừa đủ), thu được dung dịch Y với 3,36 lít khí H2 (ở đktc)a) Viết PTHH của bội nghịch ứng xảy rab) Tính % theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hhX?c) Tính khối lượng dung dịch HCl sẽ dùngd) Tính mật độ % của hỗn hợp Y


Cho 12g hỗn hợp X gồm Fe ѵà FeO tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl .sau làm phản ứng chiếm được 3,36lít khí H2 (đktc) a) viết phương trình hóa học b) tính khối lượng mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp X ѵà thể tích dùng dung dịch HCl 2M đã cần sử dụng c) mang đến lượng tất cả hổn hợp X nói trên ѵào dung dịch CuSO4dư thì sau bội nghịch ứng thu được bao nhiêu gam hóa học rắn


Cho 12g tất cả hổn hợp (A) gồm kim loại Fe và Cu chức năng hoàn toàn cùng với 200ml dung dịch HCl, bội nghịch ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc)a. Viết phương trình hóa học xảy rab. Tính thành phần phần trăm cân nặng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp (A) c. Tính mật độ mol của hỗn hợp HCl đã dùng


. Cho 19,4 gam lếu hợp bao gồm Zn với Cu tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl. Sau phản nghịch ứng nhận được 4,48 lít khí H2 đktca/ Viết PTP ứb/ Tính trọng lượng mỗi kim loại trong láo lếu hợp.

Bạn đang xem: Cho 12g hỗn hợp fe và cu


BÀI 2. Mang lại 19,4 gam láo hợp bao gồm Zn với Cu chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl. Sau bội phản ứng chiếm được 4,48 lít khí H2 đktc/ a )Viết PTP ứ / b) Tính cân nặng mỗi kim loại trong lếu hợp.


Cho 19,4 gam hỗn hợp bao gồm Zn và Cu chức năng vừa đủ với hỗn hợp HCl. Sau phản bội ứng thu được 4,48 lít khí H2 đktc

a/ Viết PT làm phản ứng

b/ Tính khối lượng mỗi kim loại trong láo hợp


Câu 1:Hòa tan 9,2g tất cả hổn hợp gồm: Mg và MgO vào hỗn hợp HCl 14,6% vừa đủ. Sau phản nghịch ứng chiếm được 1,12 lít khí sinh hoạt đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính trọng lượng Mg với MgO trong hỗn hợp đầu.

Xem thêm: Bài Toán Hàn Tín Điểm Binh ” Là Thế Nào? Định Lý Số Dư Trung Quốc

c)Tính cân nặng dung dịch axit HCl 14,6% sẽ dùng.( cho Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;)


Câu 1:Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl 14,6% vừa đủ. Sau phản nghịch ứng thu được 1,12 lít khí sinh sống đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính khối lượng Mg cùng MgO trong hỗn hợp đầu.

c)Tính cân nặng dung dịch axit HCl 14,6% vẫn dùng.( mang lại Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;)

Câu 2:Hòa tan trọn vẹn 21 gam các thành phần hỗn hợp CuO cùng Zn vào dd H2SO40,5M nhận được 4,48 lit khí bay ra sinh sống đktc.

a) Viết những phương trình phản nghịch ứng xảy ra?

b) Tính tỉ lệ % theo trọng lượng các chất rắn bao gồm trong tất cả hổn hợp đầu?

c) Tính thể tích dd H2SO4đã dùng? (Cho Cu =64, Zn =65, H =1, S =32, O =16)

Câu 3:Cho 80 gam hỗn hợp NaOH 10% tính năng vừa đầy đủ với dd MgSO410%.

a. Nêu hiện tượng lạ và viết phương trình hóa học? Tính trọng lượng chất rắn thu được?

b. Tính cân nặng dd muối bột MgSO4tham gia bội phản ứng?

c. Tính nồng độ tỷ lệ dung dịch muối sau phản bội ứng

Câu 4:Cho 11,2 gam bột fe tan trọn vẹn trong hỗn hợp axit sunfuric 20% (khối lượng riêng biệt của dung dịch là 1,2 gam/ml). Tính thể tích hỗn hợp axit sunfuric buộc phải dùng?

Câu 5:Cho 400ml dd HCl 0,5 M công dụng với 100 gam dd Ba(OH)216%. Tính trọng lượng các chất sau phản ứng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *