Câu 9969: Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch cất 0,6 mol AgNO3 vào NH3, đun nóng, chiếm được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là

A.

Bạn đang xem: Cho 13.6 gam một chất hữu cơ x

CH2=C=CH–CHO

B.

Xem thêm: Tend To Be Là Gì - Cấu Trúc Và Cách Dùng Tend To Trong Tiếng Anh

CH3–C≡C–CHO

C. CH≡C–CH2–CHO

D. CH≡C–2–CHO


Giải bỏ ra tiết:

*

=>

*

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *