Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là:

A.Bạn vẫn xem: mang lại 2.24 gam bột fe vào 200ml dung dịch 0,64 gam.Bạn sẽ xem: mang đến 2 24g bột sắt vào 200ml dung dịch

B.

Bạn đang xem: Cho 2.24 gam bột sắt vào 200ml dung dịch

2,16 gam.

C. 2,80 gam.

D. 4,08 gam


*

*

Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với m gam chất rắn Y. Cực hiếm của m là

A. 2,80.

B. 2,16.

C. 4,08.

D. 0,64.

Cho 2,24g bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp gồm AgNO30,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X cùng m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là :

A. 4,08

B. 2,16

C. 2,80

D. 0,64

Cho 6,72 gam bột sắt vào 600 ml dung dịch chứa hỗn hợp bao gồm AgNO 3 0,1M với Cu ( NO 3 ) 2 0,5M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với m gam hóa học rắn Y. Quý hiếm của m là

A. 1,92.

B. 12,24.

C. 8,40.

Cho 2,52 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,4M. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là

A.

Xem thêm: Thủy Chuẩn Kỹ Thuật Là Gì ? Nguyên Lý Và Các Phương Pháp Đo Thủy Chuẩn

2,88 gam.

B. 4,61 gam.

C. 2,16 gam.

D. 4,40 gam.

Cho 6,72 gam bột fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm AgNO30,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Quý giá của m là

A.8,40

B. 12,24.

C. 1,92.

D. 6,48.

Cho 2,8 gam bột fe vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hóa học rắn X. Quý hiếm của m là

A. 4,72

B. 4,08

C. 4,48

D. 3,20

Cho 2,8 gam bột fe vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hóa học rắn X. Cực hiếm của m là

A. 4,72

B. 4,08

C. 4,48

D. 3,20

Cho m gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe với Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 0,18M với Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam chất rắn X với dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 4,826 gam chất rắn Z với dung dịch T. Quý giá của m là

A. 2,700

B. 3,124

D. 3,280

Cho m gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe và Zn vào 200 ml dung dịch cất AgNO3 0,18M với Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam hóa học rắn X và dung dịch Y. Mang đến 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 4,826 gam chất rắn Z với dung dịch T. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *