Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau Lúc những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là:

A.Quý khách hàng sẽ xem: Cho 2.24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch 0,64 gam.

Bạn đang xem: Cho 2 24g bột sắt vào 200ml dung dịch

B. 2,16 gam.

C. 2,80 gam.

D. 4,08 gam


*

*

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau Lúc các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, thu được dung dịch X với m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là

A. 2,80.

B. 2,16.

C. 4,08.

D. 0,64.

Cho 2,24g bột sắt vào 200 ml dung dịch cất các thành phần hỗn hợp bao gồm AgNO30,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được dung dịch X với m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là :

A. 4,08

B. 2,16

C. 2,80

D. 0,64

Cho 6,72 gam bột Fe vào 600 ml hỗn hợp cất các thành phần hỗn hợp gồm AgNO 3 0,1M cùng Cu ( NO 3 ) 2 0,5M. Sau lúc các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được dung dịch X với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 1,92.

B. 12,24.

C. 8,40.

D. 6,48.

Xem thêm: Điểm Danh Những Màn "Fanchant Thần Thánh" Ai Xem Cũng Thích Mê Chỉ Có Ở K

Cho 2,52 gam bột sắt vào 200 ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,4M. Sau Khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,61 gam.

C. 2,16 gam.

D. 4,40 gam.

Cho 6,72 gam bột Fe vào 600 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp bao gồm AgNO30,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, thu được hỗn hợp X với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A.8,40

B. 12,24.

C. 1,92.

D. 6,48.

Cho 2,8 gam bột Fe vào 200 ml hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M; Khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 4,72

B. 4,08

C. 4,48

D. 3,20

Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch bao gồm AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M; Lúc những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 4,72

B. 4,08

C. 4,48

D. 3,20

Cho m gam hỗn hợp A có Fe cùng Zn vào 200 ml hỗn hợp đựng AgNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian chiếm được 4,21 gam chất rắn X với hỗn hợp Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khoản thời gian bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 4,826 gam hóa học rắn Z với dung dịch T. Giá trị của m là

A. 2,700

B. 3,124

D. 3,280

Cho m gam tất cả hổn hợp A tất cả sắt cùng Zn vào 200 ml hỗn hợp chứa AgNO3 0,18M với Cu(NO3)2 0,12M, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,21 gam hóa học rắn X với dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào hỗn hợp Y, sau khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, thu được 4,826 gam chất rắn Z và dung dịch T. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *