Câu 194098: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M nhận được dung dịch X và kết tủa Y. Cho rảnh rỗi dung dịch HCl 0,25M vào X đến lúc ban đầu tất cả khí ra đời thì hết V ml. Biết những bội phản ứng đầy đủ xảy ra trọn vẹn. Giá trị của V là

A.

Bạn đang xem: Cho 200ml dung dịch ba(oh)2 0 1m

160.

B. 40.

C.

Xem thêm: Bạch Cầu Mono Là Gì ? Ý Nghĩa Của Các Chỉ Số Trong Xét Nghiệm Máu

60.

D. 80.


Giải chi tiết:

nBa(OH)2 = 0,02 mol; nNaHCO3 = 0,03 mol

Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaOH

Sau phản bội ứng hỗn hợp có: 0,01 mol NaOH; 0,01 mol Na2CO3

lúc thêm rảnh rỗi HCl đến khi gồm khí bay ra

OH- + H+ → H2O

CO32- + H+ → HCO3-

⟹ nHCl = 0,25V = nOH- + nCO32- = 0,02 mol ⟹ V = 0,08 lkhông nhiều = 80 ml.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *