Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M chiếm được dung dịch X với kết tủa Y. Cho khoan thai dung dịch HCl 0,25M vào X cho đến khi ban đầu gồm khí hiện ra thì hết V ml . Biết những bội phản ứng hầu hết xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:


Bạn đang xem: Cho 200ml dung dịch ba(oh)2 0 6m

nBa(OH)2 = 0,02 mol; nNaHCO3 = 0,03 mol

Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaOH

Sau phản ứng hỗn hợp gồm 0,01 mol NaOH ; 0,01 mol Na2CO3

Khi thêm thư thả HCl cho đến khi bao gồm khí thoát ra

OH- + H+ → H2O

CO32- + H+ → HCO3-

=> nHCl = 0,25V = nOH + nCO3 = 0,02 mol => V = 0,08 lkhông nhiều = 80 ml


*
*
*
*
*
*
*
*

Nhỏ từ tốn từng giọt cho đến không còn 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp đựng hỗn hợp bao gồm Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M hình thành số mol CO2 là


Nhỏ thong dong từng giọt cho đến lúc không còn khí thoát ra thì hoàn thành dung dịch X chứa 0,2 mol K2CO3 cùng 0,4 mol NaHCO3 vào 350 ml hỗn hợp HCl 2M hình thành số mol CO2 là


Dung dịch X đựng các thành phần hỗn hợp bao gồm Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Nhỏ khoan thai 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lkhông nhiều khí (làm việc đktc). Giá trị của V là


Cho nhàn hỗn hợp đựng a mol HCl vào hỗn hợp chứa b mol Na2CO3 đôi khi khuấy rất nhiều, chiếm được V lkhông nhiều khí (sống đktc) với dung dịch X. Lúc mang đến dư nước vôi vào vào dung dịch X thấy có lộ diện kết tủa. Biểu thức liên hệ thân V với a, b là:


Dung dịch X đựng a mol Na2CO3 với 2a mol KHCO3; dung dịch Y cất b mol HCl. Nhỏ nhàn nhã cho đến khi xong Y vào X, sau những làm phản ứng nhận được V lkhông nhiều CO2 (đktc). Nếu nhỏ từ tốn cho đến khi xong X vào Y, sau các bội nghịch ứng chiếm được 3V lít CO2 (đktc). Tỉ lệ a : b là


Nhỏ vô cùng nhàn đến khi xong 200 ml hỗn hợp X chứa đôi khi H2SO4 aM và HCl 0,15M vào 100 ml dung dịch cất đôi khi NaOH 0,5M cùng Na2CO3 0,4M. Sau Lúc các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí (đktc). Giá trị của a là


Hấp trúc trọn vẹn 1,12 lít CO2 (đkc) vào 150 ml hỗn hợp KOH 1M thu được dung dịch X. Cho thong dong dung dịch HCl 2,5M vào X cho đến khi bước đầu tất cả khí xuất hiện thì không còn V ml. Giá trị của V là


Hoà chảy hoàn toàn 14,52 gam tất cả hổn hợp X bao gồm NaHCO3, KHCO3 và MgCO3 bằng hỗn hợp HCl dư, thu được 3,36 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối KCl. Giá trị của m là


Cho 250 ml hỗn hợp X có Na2CO3 cùng NaHCO3 phản nghịch ứng cùng với hỗn hợp H2SO4 dư nhận được 2,24 lít CO2 (đktc). Cho 500 ml dung dịch X phản bội ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của NaHCO3 vào X là :


Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 cùng CaCO3 vào lượng dư hỗn hợp HCl. Sau lúc những phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 1nửa lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là


Xem thêm: Yaoi Là Gì, Shounen Ai Là Gì, Shounen, Yaoi Là Gì, Shounen

Dung dịch X đựng 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm cực kỳ khoan thai hỗn hợp chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X được hỗn hợp Y với V lít khí CO2­(đktc). Thêm vào hỗn hợp Y nước vôi vào dư thấy chế tạo thành m gam kết tủa. Tính thể tích V và trọng lượng m.


Hỗn vừa lòng X bao gồm M2CO3, MHCO3 cùng MCl (M là sắt kẽm kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tính năng toàn diện cùng với hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp Y với gồm 17,6 gam CO2 bay ra. Dung dịch Y công dụng cùng với dung dịch AgNO3 dư được 100,45 gam kết tủa. Kyên một số loại M là:


Cho nhàn 100 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp bao gồm Na2CO3 0,2M với KHCO3 0,1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M, khuấy đều bội nghịch ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là


Hòa rã trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp có Na2CO3 ; K2CO3 ; BaCO3 bằng hỗn hợp HCl dư thu được khí X và dung dịch Y. Để kêt nạp hoàn toàn khí X yêu cầu lượng về tối tphát âm 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn dung dịch Y thu được 51,15g muối hạt khan. Giá trị của m là


Hoà rã trọn vẹn 4,78 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt cacbonat của 2 kim loại kiềm với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl, thấy bay ra V lkhông nhiều khí (đktc). Dung dịch chiếm được rước cô cạn thu được 5,33 gam muối khan. Giá trị của V là :


Cho ung dung 100 ml hỗn hợp HCl 0,2M và NaHSO4 0,6M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M và K2CO3 0,2M nhận được V lkhông nhiều CO2 (đktc) với hỗn hợp X. Cho 100ml dung dịch KOH 0,6M với BaCl2 1,5M vào hỗn hợp X, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị V và m lần lượt là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M thu được dung dịch X với kết tủa Y. Cho từ tốn dung dịch HCl 0,25M vào X đến lúc bắt đầu bao gồm khí hiện ra thì không còn V ml . Biết các bội nghịch ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:


Nhỏ ung dung từng giọt cho đến không còn hỗn hợp X cất 0,03 mol KHCO3 với 0,06 mol Na2CO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp tất cả HCl 0,1M và KHSO4 0,3M được dung dịch Y cùng thấy thoát ra x mol CO2. Thêm hỗn hợp cất 0,06 mol NaOH và 0,15 mol BaCl2 vào hỗn hợp Y nhận được m gam kết tủa. Giá trị của x và m lần lượt là


Hấp thu trọn vẹn 896 ml CO2 vào 200 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,3M chiếm được hỗn hợp X cùng kết tủa Y. Thêm thong thả HCl 0,5M vào dung dịch X đến khi xuất hiện khí thì hết V ml. Giá trị của V là


Cho nhàn cho đến khi xong hỗn hợp cất 0,48 mol HCl vào dung dịch đựng bên cạnh đó x mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 4,032 lkhông nhiều CO2 (đktc). quý hiếm của x là


Cho các thành phần hỗn hợp Na2CO3 cùng KHCO3 (tỉ trọng mol 2:1) vào trong bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2thu được m gam kết tủa X với dung dịch Y. Thêm thong thả hỗn hợp HCl 1M vào bình đến khi không thể khí bay ra thì hết 3trăng tròn ml. Biết toàn cục Y bội nghịch ứng trọn vẹn với 160 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

 


*

Cơ quan liêu chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức social trực đường số 240/GPhường. – BTTTT bởi Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *