Cho 3,2 gam bột Cu công dụng cùng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có HNO3 0,8M với H2SO4 0,2M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được V lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất, đktc). Tính V.

Bạn đã xem: Cho 3.2 gam cu chức năng với 100ml

Phương thơm pháp giải

Viết phương trình ion thu gọn gàng, đối chiếu ion dư, ion hết vào phương trình

Tính số mol NO theo ion không còn, tính thể tích khí NO

Lời giải của GV backliên kết.vn

Ta có:

(n_Cu = frac3,264 = 0,05left( mol ight))

(n_H^ + = n_HNO_3 + 2n_H_2SO_4 = 0,08 + 2.0,02 = 0,12left( mol ight))

(n_NO_3^ - = n_HNO_3 = 0,08left( mol ight))

PT ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3-→ 3Cu2++ 2NO + 4H2O

Ban đầu: 0,05 0,12 0,08

Ta thấy: (frac0,053 > frac0,128 + hết, phản nghịch ứng tính theo H+

Theo PTHH:nNO = 1/4.nH+ = 1/4.0,12 = 0,03 mol

⟹VNO= 0,03.22,4 = 0,672 (lít)

Đáp án đề xuất lựa chọn là: a


Bạn đang xem: Cho 3.2 gam cu tác dụng với 100ml

*

*

Xem thêm: Thuốc Cyanocobalamin Là Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

*

*

*

Trong các hòa hợp chất, đồng bao gồm số thoái hóa +1, +2. Biết Cu bao gồm Z = 29, cấu hình electron của các ion Cu+ cùng Cu2+ theo thứ tự là

Để nhận biết tía axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng lẻ tẻ vào ba lọ bị mất nhãn, ta cần sử dụng dung dịch thử

Cho Cu theo thứ tự chức năng không còn với từng chất lão hóa sau đây bao gồm thuộc số mol. Trường hợp như thế nào nhận được số mol Cu(II) nhỏ tuổi độc nhất vô nhị ?

Cu bị kết hợp nội địa cường toan (tỉ trọng mol của HCl cùng HNO3 là 3 : 1) cùng giải phóng khí NO. Tổng hệ số cân đối (khi về tối giản) là

Cho các hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp tất cả HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản bội ứng được với Cu là

Cho các phản bội ứng đưa hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai chất X và Y lần lượt là

Thêm NH3 cho dư vào dung dịch hỗn hợp đựng MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, sót lại chất rắn không tung Z. Chất rắn Z là

Cho những chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất hoàn toàn có thể pha chế trực tiếp từ bỏ Cu(OH)2 là

Cho những vừa lòng chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S theo thứ tự làm phản ứng cùng với dung dịch H2SO4 sệt, nóng, dư. Số bội phản ứng thoái hóa khử xảy ra là

Cho luồng khí H2 dư qua các thành phần hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao. Sau phản nghịch ứng hỗn hợp chất rắn còn lại là

Một mẫu nước thải được sục vào hỗn hợp CuSO4 thấy xuất hiện thêm kết tủa màu sắc black. Hiện tượng này vị hóa học như thế nào tất cả trong khí thải ra đời ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *