*

Bạn đang xem: Cho 3 48 gam bột mg


Cho 3,48 gam bột Mg rã không còn trong hỗn hợp tất cả hổn hợp gồm HCl dư với KNO3, nhận được dung dịch X chứa m gam muối hạt cùng 0,56 lkhông nhiều hỗn hợp khí Y bao gồm N2 và H2 sinh hoạt đktc. Khí Y tất cả tỉ kân hận đối với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là:


Ta bao gồm nMg=0,145 mol

Hotline x cùng y lần lượt là số mol của H2 với N2

Ta có: x+ y= 0,025; 2x+ 28y= 0,025.(11,4.2) → x= 0,005; y= 0,02

Vì gồm khí H2 bay ra → NO3- không còn → Muối nhận được là muối hạt clorua

QT mang đến e:

Mg → Mg2++ 2e (1)

0,145→ 0,29 mol

QT dìm e:

2N+5+ 10e →N2 (2)

0,2← 0,02 mol

2H+1+2e→ H2 (3)

0,01← 0,005 mol

Nếu chỉ bao gồm quá trình dìm (2) và (3) thì

ne nhận= 0,2+ 0,01= 0,21 mol≠ 0,29 mol

→ Còn bao gồm quy trình nhận e sản xuất muối NH4+

Theo ĐL bảo toàn e: ne cho=n e nhận= 0,29 mol → e nhận ở (4)= 0,29-0,21=0,08 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

0,08 → 0, 01 mol

Bảo toàn nguyên tố N ta gồm

nN(KNO3)= nN(N2)+ nN (NH4+)=2.0,02+ 0,01= 0,05 mol= nKNO3= nK+

Muối chứa Mg2+: 0,145 mol, NH4+: 0,01 mol, K+: 0,05 mol, Cl-

Dùng bảo toàn năng lượng điện tích: 0,145.2+ 0,01.1+ 0,05= nCl-= 0,35 mol

→mmuối=m= 0,145.24+ 0,01.cấm trẻ em 0,05.39+ 0,35.35,5= 18,035 gam

Đáp án D


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp bao gồm KNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối hận hơi của X đối với khí H2 bằng 18,8). Tính khối lượng Cu(NO3)2 trong tất cả hổn hợp ban đầu?


A. 8,60 gam


B. trăng tròn,50 gam


C. 11,28 gam


D. 9,4 gam


Câu 2:


Cho tất cả hổn hợp bao gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml hỗn hợp cất tất cả hổn hợp tất cả H2SO4 0,5M cùng NaNO3 0,2M. Sau Khi những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được dung dịch X và khí NO (thành phầm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị buổi tối tgọi của V là:


A. 360


B. 240


C. 400


D. 120


Câu 3:


Cho 3,2 gam bột Cu tính năng cùng với 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau lúc các bội phản ứng trọn vẹn ra đời V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là:


A. 0,764


B. 0,448


C. 1,792


D. 0,672


Câu 4:


Hòa tung hoàn toàn 3,76 gam các thành phần hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 vào HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và hỗn hợp X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, thanh lọc kết tủa nung mang lại cân nặng ko thay đổi thì khối lượng chất rắn chiếm được là:


A. 17,545 gam


B. 18,355 gam


C. 15,145 gam


D. 2,4 gam


Câu 5:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH nhận được dung dịch X. Cô cạn X, chiếm được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


A. 1,76


B. 2,13


Xem thêm:

C. 4,46


D. 2,84


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ ĐK khóa học trên bigbiglands.comLiên kết
tin tức bigbiglands.com
Tải vận dụng

Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Quý khách hàng đang có tài khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý cùng với Điều khoản sử dụng với Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

quý khách hàng chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của Cửa Hàng chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng biện pháp ĐK, chúng ta đồng ý cùng với Điều khoản sử dụng cùng Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Quý Khách vui mừng để lại ban bố sẽ được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
email.com
VietJaông chồng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *