bay ra V2lkhông nhiều NO. Biết NO là sản phẩm khử nhất, các thể tích khí đo làm việc thuộc ĐK. Quan hệ thân V1với V2là


Bạn đang xem: Cho 3.84 gam cu phản ứng với 80ml

Phương pháp giải

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

0,03 ← 0,08 → 0,02

$3Cu,,,,+,,,,8H^+,,,+,,,2NO_3^-,,lớn ,,,,3Cu^2+,,,+,,,2NO,,+,,4H_2O$

0,06 → 0,16 → 0,04 → 0,04

+) nNO (TN2) = 2.nNO (TN1) => V2 = 2V1


TN1: nCu = 0,06 mol; nHNO3 = 0,08 mol

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

0,03 ← 0,08 → 0,02

TN2: nCu = 0,06; nH+ = 1,08 mol; nNO3- = 0,08

$3Cu,,,,+,,,,8H^+,,,+,,,2NO_3^-,, o lớn ,,,,3Cu^2+,,,+,,,2NO,,+,,4H_2O$

0,06 → 0,16 → 0,04 → 0,04

=> nNO (TN2) = 2.nNO (TN1) => V2 = 2V1


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các hợp hóa học, đồng tất cả số thoái hóa +1, +2. Biết Cu gồm Z = 29, thông số kỹ thuật electron của những ion Cu+ và Cu2+ lần lượt là


Để nhận thấy ba axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng biệt trong tía lọ bị mất nhãn, ta cần sử dụng dung dịch thử


Cho Cu thứu tự tác dụng không còn cùng với mỗi chất lão hóa sau đây tất cả cùng số mol. Trường đúng theo làm sao nhận được số mol Cu(II) nhỏ dại tốt nhất ?


Xem thêm:

Cu bị hài hòa nội địa cường toan (tỉ trọng mol của HCl cùng HNO3 là 3 : 1) và giải pđợi khí NO. Tổng thông số cân bằng (khi tối giản) là


Cho những dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp bao gồm HCl cùng NaNO3. Những hỗn hợp làm phản ứng được với Cu là


Cho những làm phản ứng đưa hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai chất X và Y theo lần lượt là


Thêm NH3 mang lại dư vào hỗn hợp tất cả hổn hợp đựng MgCl2, AlCl3, FeCl3 cùng CuCl2 chiếm được kết tủa X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, còn lại chất rắn ko tan Z. Chất rắn Z là


Cho những hóa học sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số hóa học hoàn toàn có thể điều chế trực tiếp từ bỏ Cu(OH)2 là


Cho các hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S thứu tự phản ứng với dung dịch H2SO4 sệt, rét, dư. Số bội nghịch ứng thoái hóa khử xảy ra là


Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung sinh hoạt nhiệt độ cao. Sau làm phản ứng các thành phần hỗn hợp chất rắn còn lại là


Một chủng loại nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy lộ diện kết tủa màu black. Hiện tượng này vị hóa học nào gồm vào khí thải hiện ra ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *