Cho 9,12 gam lếu láo hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Cực hiếm của m là


+) Bảo toàn yếu tố Cl: $n_HCl=2.n_F exteCl_2+3.n_F exteC extl_3$

+) Bảo toàn yếu tố H: $n_H_2O=frac12.n_HCl$ => nO

+) Bảo toàn yếu tố Fe: $n_F exte,(trong,oxit)=n_F exteCl_2+n_F exteCl_3$

+) Bảo toàn khối lượng: moxit = mFe + mO


$n_F exteCl_2=0,06,mol;,n_F exteCl_3=x,mol$

Bảo toàn nhân tố Cl: $n_HCl=2.n_F exteCl_2+3.n_F exteC extl_3=~3x+0,12$

Bảo toàn nguyên tố H: $n_H_2O=frac12.n_HCl=frac12.(3x+0,12)=1,5x+0,06$

=> nO = 1,5x + 0,06

Bảo toàn yếu tắc Fe: $n_F exte,(trong,oxit)=n_F exteCl_2+n_F exteCl_3=0,06+x$

Bảo toàn khối lượng: 9,12 = 56.(x + 0,06) + 16.(1,5x + 0,06)

=> x = 0,06 => $m_FeCl_3=9,75 ext gam$


Đáp án bắt buộc chọn là: a


...

Bạn đang xem: Cho 9.12 gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4


Bài tập bao gồm liên quan


Tổng hợp bài xích tập team halogen hay và khó Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 1 lít H2 (đktc) chức năng với 0,672 lít Cl2 (đktc) rồi hòa tan thành phầm vào nước để được 20 gam dung dịch A. Mang 5 gam A tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư thu được 1,435 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng thân H2 cùng Cl2 (giả sử Cl2 với H2 không tan trong nước).


Cho dung dịch đựng 6,09 gam lếu hợp tất cả 2 muối bột NaX với NaY (X, Y là nhì nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì thường xuyên thuộc đội VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 dư, thu được 10,34 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của NaX trong lếu láo hợp lúc đầu là:


Hòa tung m gam hỗn hợp X tất cả MgCl2 với FeCl3 vào nước thu được hỗn hợp Y. Mang đến dung dịch Y chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được m1 gam kết tủa. đến dung dịch Y tính năng với dung dịch AgNO3 thu được mét vuông gam kết tủa. Biết m2 – m1 = 66,7 cùng tổng số mol muối hạt trong các thành phần hỗn hợp X là 0,25 mol. Phần trăm cân nặng MgCl2 trong hỗn hợp X là


Cho m gam hỗn hợp KClO, KClO2, KClO3 chức năng với hỗn hợp HCl đặc, dư thu được dung dịch cất 13,41 gam KCl cùng 8,064 lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của m là


Hỗn thích hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 và KCl nặng nề 83,68 gam. Nhiệt độ phân hoàn toàn A thu được chất rắn B có CaCl2, KCl và một thể tích O2 trọn vẹn để oxi hoá SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn B tính năng với 360 ml hỗn hợp K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C cùng dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D các gấp 22/3 lần lượng KCl bao gồm trong A. Phần trăm trọng lượng của KClO3 trong lếu hợp ban đầu là


Cho 9,12 gam hỗn hợp có FeO, Fe2O3, Fe3O4 chức năng với hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y thu được 7,62 gam FeCl2 với m gam FeCl3. Giá trị của m là


Một hỗn hợp có 3 muối hạt NaF, NaCl, NaBr nặng 4,82 gam. Hoà tan trọn vẹn trong nước được hỗn hợp A. Sục khí clo dư vào hỗn hợp A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 3,93 gam muối hạt khan. Lấy 1/2 lượng muối hạt khan này hoà chảy vào nước rồi cho thành phầm phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì chiếm được 4,305 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng NaF thuở đầu là


Gây nổ hỗn hợp có 3 khí trong bình kín. Một khí được điều chế bằng cách cho HCl dư tính năng với 307,68 gam Mg. Khí thứ hai điều chế được khi phân hủy hoàn toàn 514,5 gam KClO3 tất cả MnO2 xúc tác. Khí trang bị 3 thu được bởi HCl dư công dụng với 19,14 gam MnO2. Tính C% của chất trong dung dịch sau thời điểm nổ.

Xem thêm:


Cho 50 gam hỗn hợp X cất 1 muối halogen kim loại hoá trị II công dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 9,4 gam kết tủa. Khía cạnh khác, dùng 150 gam dung dịch X trên phản ứng với dung dịch Na2CO3 dư thì chiếm được 6,3 gam kết tủa. Lọc kết tủa rước nung đến khối lượng không đổi, khí thoát ra cho vô 80 gam hỗn hợp KOH 14,5%. Sau làm phản ứng nồng độ hỗn hợp KOH bớt còn 3,8%. C% muối hạt trong dung dịch X thuở đầu là


Hỗn vừa lòng A tất cả hai sắt kẽm kim loại Mg và Zn, dung dịch B là hỗn hợp HCl mật độ C M. Tín đồ ta tiến hành 2 thí nghiệm sau:TN1: cho 2,02 gam A vào ly đựng 200 ml dung dịch B, sau phản bội ứng đun nóng cho nước bay hơi hết thu được 4,86 gam hóa học rắn.

TN2: đến 2,02 gam A vào ly đựng 400 ml hỗn hợp B, sau phản bội ứng đun nóng cho nước bay hơi không còn thu được 5,57 gam hóa học rắn.


Cho m gam KMnO4 công dụng với hỗn hợp HCl sệt dư thu được hỗn hợp X chứa HCl dư cùng 28,07 gam nhị muối cùng V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 xuất hiện oxi hóa đầy đủ 7,5 gam lếu hợp có Al và sắt kẽm kim loại M tất cả có tỉ lệ thành phần mol Al : M = 1: 2. Kim loại M là


Hỗn thích hợp X bao gồm NaBr cùng NaI. Cho các thành phần hỗn hợp X chảy trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu mang lại brom dư vào hỗn hợp A, sau phản nghịch ứng trả toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Trường hợp sục khí clo dư vào hỗn hợp A, bội phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thấy trọng lượng muối khan bớt 22,625 gam. Yếu tắc % khối lượng của một hóa học trong các thành phần hỗn hợp X là:


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *