Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào 100ml dung dịch X gồm đựng các ion: NH4+, SO42-, NO3-thì có 23,3 gam một kết tủa được sinh sản thành với đun cho nóng thì chỉ bao gồm 6,72 lít (đktc) một hóa học khí thoát ra. Nồng độ mol của (NH4)2SO4cùng NH4NO3 vào hỗn hợp X là bao nhiêu?

A. 2M với 2M

B.

Bạn đang xem: Cho dung dịch ba(oh)2 đến dư vào 100ml

1M với 1M

C.1M cùng 2M

D.2M cùng 2M


*

Đáp án B

Ba2++ SO42- →BaSO4

0,1 ← 23,3/233

NH4++ OH- →NH3+ H2O

0,3← 0,3

Theo ĐLBT ĐT thì: nNO3(-)=0,1 mol

Vậy dung dịch X có 0,1 mol (NH4)2SO4 và 0,1 mol NH4NO3

Suy ra độ đậm đặc mol (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 1MCho dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào 100 ml dung dịch X có đựng các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 gam một kết tủa được chế tạo thành và nấu nóng thì gồm 6,72 lkhông nhiều (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/lkhông nhiều của (NH4)2SO4 với NH4NO3 vào dung dịch X là bao nhiêu?

A. 2M và 2M.

B. 2M cùng 1M.

C. 1M với 2M.

D. 1M cùng 1M.


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch X cất NH4+ ; SO42- ; NO3- rồi đun cho nóng thu được 23,3gam kết tủa với 6,72 lkhông nhiều khí đktc . Nồng độ mol/lít của (NH4)2SO4 cùng NH4NO3 theo thứ tự là:

A. 1M và 2M

B. 1M cùng 1M

C. 2M cùng 2M

D. 0,5M và 1M


Cho rảnh 100 ml dung dịch cất các thành phần hỗn hợp NaHCO3 2M, Na2CO3 1M vào 100 ml hỗn hợp đựng HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít khí (đktc) cùng hỗn hợp X. Cho 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 2M với NaOH 0,75M vào hỗn hợp X nhận được m (g) kết tủa. Giá trị của m, V là:

A. 45 gam cùng 2,24 lít

B. 43 gam cùng 2,24 lít

C. 41,2 gam với 3,36 lít

D. 43 gam với 3,36 lít


Cho 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 1M cùng KOH 2M vào 100 ml hỗn hợp đựng hỗn hợp NaHCO3 2M và NH4HCO3 1M. Sau Lúc làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, đun cho nóng hỗn hợp sau bội phản ứng mang đến khí bay ra không còn thì khối lượng hỗn hợp sau bội phản ứng giảm bao nhiêu gam đối với tổng trọng lượng nhì dung dịch tsay đắm gia làm phản ứng? (biết nước cất cánh tương đối không xứng đáng kể).

A. 19,7 gam.

B.

Xem thêm: Phiếu Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì ? Các Mẫu Phiếu Nhập Kho Phổ Biến

12,5 gam.

C.25,0 gam.

D.21,4 gam.


Cho 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 1M với KOH 2M vào 100 ml hỗn hợp cất tất cả hổn hợp NaHCO3 2M với NH4HCO3 1M. Sau Lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, đun nóng hỗn hợp sau phản ứng mang đến khí bay ra hết thì trọng lượng hỗn hợp sau phản ứng bớt từng nào gam so với tổng trọng lượng nhị dung dịch tsi gia phản nghịch ứng? (coi nlỗi nước bay ko xứng đáng kể)

A.19,7 gam

B.12,5 gam

C.25 gam

D.21,4 gam


Dung dịch X bao gồm cất những ion: Al3+, Cu2+, SO42- và NO3-. Để kết tủa không còn ion SO42- bao gồm trong 250ml hỗn hợp X đề nghị 50ml hỗn hợp BaCl2 1M. Cho 500ml hỗn hợp X chức năng với dung dịch NH3 dư thì nhận được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500ml hỗn hợp X được 37,3 gam hỗn hợp muối hạt khan. Nồng độ mol của Cu2+ là:

A. 0,2M

B. 0,3M

C. 0,6M

D. 0,4M


Cho m gam các thành phần hỗn hợp muối bột vào nước chiếm được dung dịch A cất các ion: Na+, N H 4 + , C O 3 2 - , S O 4 2 - . khi mang lại dung dịch A chức năng cùng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, đun nóng thu được 0,34 gam khí và 4,3 gam kết tủa. Mặt khác, trường hợp đến hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì nhận được 0,224 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của m là

A.4,52.

B.3,69.

C. 3,45.

D. 2,38.


Cho 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M vào 100ml dung dịch cất NaHCO3 2M và BaCl2 1M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 29,55

B. 19,70

C. 39,40

D. 35,46


Cho hỗn hợp X chứa các ion: Fe3+, SO4 2-, NH4+, NO3-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau

- Phần 1 chức năng cùng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, được 1,07 gam kết tủa cùng 0,672 lít khí (đktc).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *