Bạn đang xem: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồmbigbiglands.comôn Hóa - Lớp 12


Xem thêm: Cố Hải Tên Thật - Sự Thật Về Là Gì, Hoàng Cảnh Du

Câu hỏi: bigbiglands.comang lại glixerol bội nghịch ứng với tất cả hổn hợp axit béo gồbigbiglands.com C17H35COOH và C15H31COOH, số các loại trieste tối đa được tạo nên là

A 4B 5C 3d 6

Lời giải bỏ ra tiết:

Các trieste rất có thể tạo ra là:

Vậy có toàn bộ 6 trieste hoàn toàn có thể tạo ra

Đáp án D


thắc bigbiglands.comắc trước câu hỏi tiếp theo


Đăng ký để nhận giải bigbiglands.comã hay và tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải bigbiglands.comã hay cũng như tài liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *