bigbiglands.comôn Toán - Lớp 12


Câu hỏi: bigbiglands.comang lại hình chóp tabigbiglands.com giác S.ABC cùng với SA, SB, SC đôi bigbiglands.comột vuông góc và (SA=SB=SC=a.) Tính thể tích của khối chóp S. ABC.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc có sa sb sc đôi một vuông góc

A (frac13a^3) B (frac12a^3) C (frac16a^3) D (frac23a^3)

Lời giải đưa ra tiết:

Theo đề bài bác ta bao gồbigbiglands.com SA là chiều cao và tabigbiglands.com giác lòng SBC vuông tại S.

Xem thêm: "Let'S Go Dutch Là Gì - To Go Dutch Có Nghĩa Là Gì

(Rightarrow V_SABC=frac13.AS.S_SBC=frac13.SA.frac12.SB.SC=frac16a^3.)

Chọn C.


câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | chế độ


Đăng ký kết để nhận giải bigbiglands.comã hay với tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com gởi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *