toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là một hình thoi cạnh a và gồm SA = SB = SC = a. Chứng minh rằng:

a) mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi cạnh a sa=sb=sc=a

b) Tam giác SBD là tam giác vuông.


*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là một hình thoi cạnh a với SA=SB=SC=a. Chứng tỏ rằng :

a) mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD)

b) Tam giác SBD là tam giác vuông


Hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình thoi ABCD cạnh a và có SA = SB = SC = a. Bệnh minh:

a) mặt phẳng (ABCD) vuông góc với khía cạnh phẳng (SBD);

b) Tam giác SBD là tam giác vuông tại S.


a) hotline O là trung ương của hình thoi, ta bao gồm AC ⊥ BD trên O

Vì SA = SC bắt buộc SO ⊥ AC.

Do kia AC vuông góc với phương diện phẳng (SBD)

Ta suy xuất hiện phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD).

b) bố tam giác SAC, BAC, DAC đều bằng nhau ( c.c.c) bắt buộc ta suy ra OS = OB = OD. Vậy tam giác SBD vuông trên S.


Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a tất cả SA = SB = SC = a

Chứng minh rằng :

a) khía cạnh phẳng (ABCD) vuông góc với phương diện phẳng (SBD)

b) Tam giác SBD là tam giác vuông tại S


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a với SA = SB = SC = a.

Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD) vì:

*

A. AC ⊂ (SAC) cùng AC ⊥ (SBD) bởi vì AC ⊥ SO với AC ⊥ BD

B. AC ⊂ (ABCD) với AC ⊥ (SBD) vày AC ⊥ SO cùng AC ⊥ BD

C. AC ⊂ (SAC) và AC ⊥ SO ⊂ (SBD)

D. AC ⊂ (ABCD) với AC ⊥ SO ⊂ (SBD) và góc AOS bằng 90 o


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình thoi ABCD vai trung phong O và có SA = SB = SC = SD. Chứng tỏ rằng:

a) Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

b) Đường thẳng AC vuông góc với khía cạnh phẳng (SBD) và đường thẳng BD vuông góc với phương diện phẳng (SAC).


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình thoi ABCD cạnh a, gồm góc B A D ^ = 60 o cùng S A = S B = S D = a 3 2

a) Tính khoảng cách từ S mang lại mặt phẳng (ABCD) với độ nhiều năm cạnh SC.

b) chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

c) minh chứng SB vuông góc cùng với BC.

d) hotline φ là góc giữa hai phương diện phẳng (SBD) cùng (ABCD). Tính tanφ.


*

a) Tam giác ABD có AB = AD ( bởi ABCD là hình thoi)

=> Tam giác ABD cân nặng tại A. Lại có góc A= 60o

=> Tam giác ABD đều.

Lại có; SA = SB = SD nên hình chóp S.ABD là hình chóp đều.

Xem thêm:

* điện thoại tư vấn H là vai trung phong của tam giác ABD

=>SH ⊥ (ABD)

*Gọi O là giao điểm của AC và BD.

*

*


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình thoi ABCD với SA = SB = SC = SD. Hotline O là giao điểm của AC với BD. Chứng minh rằng :

a) Đường trực tiếp SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

b) Đường trực tiếp AC vuông góc với mặt phẳng (SBD) và con đường thẳng BD vuông góc với phương diện phẳng (SAC)


Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA = a cùng vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD).

a) chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là hầu như tam giác vuông.

b) mặt phẳng (α) trải qua A cùng vuông góc với cạnh SC lần lượt cắt SB, AC, SD tại B", C", D". Minh chứng B"D" tuy nhiên song cùng với BD cùng AB" vuông góc với SB.


Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD trọng tâm O và bao gồm cạnh SA vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD). Mang sử (α) là mặt phẳng trải qua A với vuông góc cùng với cạnh SC, (α) giảm SC tại I.

a) khẳng định giao điểm K của SO với khía cạnh phẳng (α).

b) chứng tỏ mặt phẳng (SBD) vuông góc với khía cạnh phẳng (SAC) cùng BD // (α).

c) xác minh giao tuyến đường d của phương diện phẳng (SBD) với mặt phẳng (α). Search thiết diện giảm hình chóp S.ABCD vày mặt phẳng (α).


*

a) gọi I là giao điểm của phương diện phẳng (α) với cạnh SC. Ta có: (α) ⊥ SC, AI ⊂ (α) ⇒ SC ⊥ AI. Vậy AI là con đường cao của tam giác vuông SAC. Trong khía cạnh phẳng (SAC), con đường cao AI giảm SO trên K và AI ⊂ (α), cần K là giao điểm của so với (α).

b) Ta có

*

⇒ BD ⊥ SC

Mặt không giống BD ⊂ (SBD) đề xuất (SBD) ⊥ (SAC).

Vì BD ⊥ SC cùng (α) ⊥ SC tuy thế BD không đựng trong (α) phải BD // (α)

Ta có K = SO ∩ (α) cùng SO thuộc khía cạnh phẳng (SBD) buộc phải K là một trong điểm thông thường của (α) cùng (SBD).

Mặt phẳng (SBD) cất BD // (α) nên cắt theo giao tuyến d // BD. Giao con đường này trải qua K là điểm chung của (α) và (SBD).

Gọi M với N thứu tự là giao điểm của d với SB với SD. Ta được tiết diện là tứ giác AIMN vuông góc cùng với SC và đường chéo MN song song cùng với BD.


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *