Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 11,36gam hỗn hợp sắt, FeO, Fe2O3, Fe3O4 chức năng với dd HNO3 dư, Sau pứ thu đc 1,344 lkhông nhiều NO. Cô cạn dd pứ đọng thu được m gam muối khan. Tính m


*

Qui thay đổi tất cả hổn hợp thành FeO, Fe3O4

x x x/3 (mol)

y 3y y/3 (mol)

Đặt số mol FeO, Fe3O4 thứu tự là x , y mol

nNO = 1,1344 / 22,4 = 0,06 nol

Lập các số mol theo PTHH, ta bao gồm hệ phương thơm trình sau

(egincases72x+232y=11,36\fracx3+fracy3=0,06endcases)

Giải hệ pmùi hương trình, ta được x=0,19, y= -0,01

=> m = ( 0,19 - 0,01 ) x 242 = 38,72 gam

Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!!

*

Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản ứng hết cùng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử duy nhất, ở đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp fe feo fe2o3 fe3o4

38,72

B. 35,50

C. 49,09

D. 34,36


Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm sắt, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được một,344 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất sống đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thu được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:

A. 35,50

B. 34,36

C. 49,09

D. 38,72


Coi như hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 tất cả bao gồm x mol sắt cùng y mol O

Ta bao gồm 56x+16y= 11,36 (1)

Ta có nNO= 0,06 mol

QT mang lại e:

Fe → Fe3++ 3e

x 3x mol

QT thừa nhận e:

O+ 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18←0,06

Theo ĐL BT electron thì: ne cho= ne dấn phải 3x= 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta có x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe tất cả nFe(NO3)3= nFe= x= 0,16 mol→ mFe(NO3)3=38,72 gam

Đáp án D


Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được một,344 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 49,09.

B.

Xem thêm: Người Dân Italia "Không Thốt Nên Lời" Vì Trùm Mafia Là Gì ? Mafia Sicilia

34,36.

C. 35,50.

D. 38,72.


Quy đổi hỗn hợp thành tất cả hổn hợp sắt (a mol) cùng O (b mol) =>56a + 16b = 11,36

Bảo toàn electron

*

Đáp án D


Cho 11,36 gam hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 làm phản ứng không còn cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất sống đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X sau phản bội ứng được m gam muối hạt khan. Giá trị m là

A. 34,36 gam

B. 35,50 gam

C. 49,09 gam

D. 38,72 gam


Hỗn vừa lòng X tất cả sắt, FeO, Fe­2O3, Fe3O4, Al, Al2O3 tất cả xác suất cân nặng oxi là 26,057%. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng cùng với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 3,136 lít NO (đktc) và hỗn hợp Y. Cho m gam hỗn hợp X chức năng cùng với dung dịch H2SO4 sệt nóng dư nhận được 5,264 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng hỗn hợp Z. Cô cạn dung dịch Z chiếm được 110,23 gam hỗn hợp muối hạt khan. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được từng nào gam chất rắn khan?

A. 138,45

B. 134,67

C. 141,12

D. 140,84


Định phía tư duy giải

→ n NH 4 + = 0 , 235 . 2 - 0 , 14 . 3 8 = 0 , 00625

=> 110,23 = 0,73943m + 96.(0,235+0,26057m/16) => m = 38,07

=>mY = 28,15 + 62.(0,00625.8 + 0,14.3 + 0,62.2) + 80.0,00625 = 134,67


Cho 11,36 gam hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản bội ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử độc nhất vô nhị, ngơi nghỉ đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối bột khan. Giá trị m là:A. 38,72 gam B. 35,50 gam C. 49,09 gam D. 34,36 gam


Tách hỗn hợp trên thành Fe cùng O

hotline số mol của sắt với O là x với y

nNO = 0,06 mol

bte ta có→ ne nhường= 0,06.3 + 2y= 3xbtkl ta bao gồm 56x + 16y =11,36

( ightarrow)nFe=0,16 mol→ nFe(NO3)3 = 0,16 mol→ mmuối bột khan = 0,16.242 = 38,72 gam → đáp án A


Coi hh lúc đầu chỉ có sắt (x mol) và O (y mol): 56x + 16y = 11,36.

Bảo toàn e có: 3x = 2y + 0,06.3

Giải hệ: x = 0,16;y = 0,15;

m = 56.x + 62.3x = 38,72 (A)


a) Hào tan trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 với KHCO3 vào dd HCL dẫn khí thu được vào trong bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo thành là bao nhiêu gam

b) Cho 14,5 g tất cả hổn hợp Mg,Zn với sắt tác dụng hết cùng với dd H2SO4 loãng bay ra 6,72 lít H2 làm việc đktc. Cô cạn dd sau pứ, cân nặng muối hạt khan là bao nhiêu gam?


Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp sắt, FeO, F e 2 O 3 v à F e 3 O 4 bội phản ứng không còn cùng với hỗn hợp HNO3 dư thu được một,344 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ngơi nghỉ đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 38,72

B. 35,5

C. 49,09

D. 35,36


Chọn A

Cách 1:

Giả thiết các thành phần hỗn hợp lúc đầu được tạo nên trường đoản cú a mol Fevà b mol O 2

*

*

*

Cách 2:

Quy đổi hỗn hợp về Fe (x mol) với O (y mol)

→ 56x + 16y = 11,36 mol (1)

Bảo toàn e: 3nsắt = 2nO + 3 nNO

→ 3x – 2y = 0,18 (2)

Từ (1)(2) → x = 0,16; y = 0,15

Số mol NO3- = ne mang đến = 3 nsắt = 0,48 mol

mmuối hạt = msắt + mNO3- = 0,16.56 + 0,48.62 = 38,72g


Cho 1,66 gam hỗn hợp X gồm N a 2 C O 3 cùng MgO tác dụng toàn vẹn cùng với 50ml dd HCl aM. Sau pứ đọng thu được dung dịch Y với 0,224 lkhông nhiều khí (đktc). Cô cạn Y chiếm được m gam muối khan.

a. Viết PTHH xảy ra?

b. Tính m với a?


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *