Cho trăng tròn,15 gam hỗn hợp X tất cả CH2NH2COOH cùng CH3CHNH2COOH chức năng cùng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Y tác dụng trọn vẹn cùng với 450 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của từng hóa học vào X là:


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp khí x gồm hcho và h2

Hoà chảy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm sắt, FeCl2, FeCl3 trong H2SO4 đặc rét, thoát ra 4,48 lhiếm khi SO2 độc nhất vô nhị (đktc) cùng hỗn hợp Y. Thêm NH3 dư vào Y chiếm được 32,1 gam kết tủa. Giá trị m là


Cho 13,35 gam tất cả hổn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH với CH3CHNH2COOH chức năng với V ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tính năng hoàn toản cùng với 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:


Cho 15 gam axit aminoaxetic chức năng hoàn toản với 200 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được dung dịch X. Để làm phản ứng hoàn toàn với những chất chảy vào X đề xuất 160 gam dung dịch NaOH 10%. Cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn khan bao gồm cân nặng là:


Hòa chảy không còn 2,72 gam hỗn hợp X có FeS2, FeS, Fe, CuS, Cu trong 500ml hỗn hợp HNO3 1M, Sau Lúc kết thúc những phản ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol một chất khí bay ra. Cho Y tác dụng cùng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác hỗn hợp Y rất có thể tổ hợp về tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình bên trên, thành phầm khử độc nhất vô nhị là NO. Giá trị của m là:


Hỗn phù hợp X gồm 2 aminoaxit (phần đông chứa 1 nhóm - NH2 và 1 đội -COOH) gồm mạch C ko phân nhánh, đồng đẳng liên tục nhau. Cho 16,4 gam X chức năng với 220 ml dung dịch HCl 1M (mang dư) được dung dịch A. Để chức năng hết với những hóa học vào hỗn hợp A đề nghị 140 ml hỗn hợp NaOH 3M. Công thức cấu trúc của 2 aminoaxit là:


Cho 169 gam oleum vào 200 gam dung dịch H2SO4 49,6% ta được dung dịch mới tất cả mật độ 80%. Công thức của oleum là:


Xem thêm: Ngoài Fba ( Fulfillment By Amazon Là Gì ? Tại Sao Lại Giúp Tăng Doanh Số Bán

Cho 61,2g tất cả hổn hợp X bao gồm Cu cùng Fe3O4 công dụng cùng với hỗn hợp HNO3 loãng, nấu nóng, khuấy phần lớn. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 3,36 lít NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị, sinh sống đktc), dung dịch Y với 2,4g sắt kẽm kim loại. Cô cạn Y chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:


Cho m gam một α- aminoaxit công dụng với hỗn hợp chứa 0,3 mol NaOH chiếm được hỗn hợp A. Để công dụng hết cùng với những hóa học trong hỗn hợp A đề nghị 0,4 mol HCl. Công thức kết cấu của α- aminoaxit đang mang đến là:


Hỗn vừa lòng khí SO2 và O2 bao gồm ti khối hận so vói CH4 bởi 3. Cần từng nào lkhông nhiều O2 vào 201 tất cả hổn hợp khí đó khiến cho tỉ kăn năn với CH4 bởi 2,5


Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản ứng không còn cùng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất, làm việc đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:


Hấp thú m gam SO3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 96,4% thu được một một số loại oleum tất cả phần trăm khối lượng SO3 là 40,82%. Giá trị của m là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô nóng Xuân, Thành phố Hà Thành, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *