Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài 28: Bài thực hành số 3 đối chiếu định tính nguyên tố cùng Điều chế và đặc thù của metan

Câu hỏi :

Cho hỗn hợp M gồm anđehit X (no, solo chức, mạch hở) với hiđrocacbon Y, bao gồm tổng số mol là 0,2 (số mol của X bé dại hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 7,2 gam H2O. Hiđrocacbon Y là 


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *